Z dnia 2002-07-23

 • 8741/2002/III - 2002-07-23
  Przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na realizację zadania: Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna, uspołeczniająca i profilaktyczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożonych niepełnosprawnością, prowadzona w Dziennym Centrum Aktywności w Gdyni

 • 8740/2002/III - 2002-07-23
  Unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych Straży miejskiej oraz wyrażenia zgody na ponowne rozpoczęcie postępowania

 • 8739/2002/III - 2002-07-23
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO Agencji Imprez Artystycznych 'Musica' na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu 'W Gdyni bez promili'

 • 8738/2002/III - 2002-07-23
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację projektu pod nazwą: 'Kontakt - BUS'

 • 8737/2002/III - 2002-07-23
  Akceptacji założeń organizacji zlotu statków żaglowych pod nazwą Cutty Sark Tall Ships Races Gdynia 2003 przygotowanych przez The Sail Training Association - Poland (STAP)

 • 8736/2002/III - 2002-07-23
  Ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje długoterminowych zadań własnych miasta

 • 8735/2002/III - 2002-07-23
  Unieważnienia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej, rozpoczęcia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej

 • 8734/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Necla 11 - 13 w Gdyni

 • 8733/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 36 - 38 w Gdyni

 • 8732/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 - 4 w Gdyni

 • 8731/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Necla 8a w Gdyni

 • 8730/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Denhoffa 4 w Gdyni

 • 8729/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 53 w Gdyni

 • 8728/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 50 - 56 w Gdyni

 • 8726/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 98 w Gdyni

 • 8727/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 80 - 86 w Gdyni

 • 8725/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 95 w Gdyni

 • 8723/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 131 - 135 w Gdyni

 • 8724/2002/II - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 4 w Gdyni

 • 8722/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 95 w Gdyni

 • 8721/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 51 w Gdyni

 • 8720/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 75 w Gdyni

 • 8719/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wojewody Wachowiaka 11 - 13 w Gdyni

 • 8718/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 139A w Gdyni

 • 8717/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 95 w Gdyni

 • 8716/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie robót dekarsko - blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym prywatno - czynszowym przy ul. Hallera 19 w Gdyni

 • 8715/2002/III - 2002-07-23
  Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 20 - 22

 • 8713/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8714/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta położonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8711/2002/III - 2002-07-23
  Zmiany warunków umowy dzierżawy nr MG/101/76

 • 8712/2002/III - 2002-07-23
  Ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 8710/2002/III - 2002-07-23
  Przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/85/1982 z dnia 19 kwietnia 1982r. na grunt położony w Gdyni przy ul. Puckiej

 • 8709/2002/III - 2002-07-23
  Umowy o współpracy w zakresie organizacji letnich imprez kulturalnych w Muszli na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w okresie od 19 lipca do 10 września 2002r.

 • 8708/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej - Płk. Dąbka przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8707/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8706/2002/III - 2002-07-23
  Rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę do 30 000 EURO na wydzielenia geodezyjne i wznowienia granic nieruchomości niemieszkalnych przeznaczonych do nabycia, zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia osób prawnych

 • 8705/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30 000 EURO na wykonywanie wycen nieruchomości niemieszkalnych przeznaczonych do zbycia, wniesienia aportem, uwłaszczenia osób prawnych przez Gminę Miasta Gdyni

 • 8703/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej przeznaczonej do wydzierżawienia na 5 lat

 • 8704/2002/III - 2002-07-23
  Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 8702/2002/III - 2002-07-23
  Określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę schodów terenowych i ciągu pieszego od istniejącego ciągu pieszego do ulicy Czeladniczej

 • 8701/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8700/2002/III - 2002-07-23
  Przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/83/1973 z dnia 9 lipca 1973r. na grunt położony w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 8

 • 8699/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia zgody na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Bławatnej

 • 8670/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'Modernizacja odprowadzenia wód z terenów leśnych i zabudowanych osiedla Witomino do rzeki Kaczej'

 • 8671/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'oświetlenie ulicy Skarbka'

 • 8672/2002/III - 2002-07-23
  Wystapienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dzielnicy MEKSYK, uwzględniającej rejon w kwadracie pomiędzy ulicami: Północna, Przemysłowa, Pucka i torami kolejowymi PKP Gdynia - Chylonia

 • 8673/2002/III - 2002-07-23
  Użyczenia nieruchomości gminnej zabudowanej Muszlą Koncertową, położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim

 • 8674/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie robót dekarsko - blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym prywatno - czynszowym przy ul. Podolskiej 12 w Gdyni.

 • 8675/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta z Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy o organizację w Gdyni I etapu 60 i 61 Tour de Pologne, planowanego w roku 2003 i 2004

 • 8676/2002/III - 2002-07-23
  Zakupu 30 egzemplarzy książki pt: 'Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni' autorstwa Mariusza Kardasa

 • 8677/2002/III - 2002-07-23
  Dofinansowania wydania książki pt: 'Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego. Tom II. Dar Pomorza' opracowanej przez zespół pod kierunkiem prof. D. Dudy

 • 8678/2002/III - 2002-07-23
  Dofinansowania wydania nr 1/2(138) 2002 kwartalnika 'Nautologia', organu polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni

 • 8679/2002/III - 2002-07-23
  Wydania katalogu wystawy twórczości artysty plastyka, Magdaleny Hanysz - Stefańskiej z Gdyni, organizowanej w październiku br. w Galerii ’78 w Gdyni

 • 8680/2002/III - 2002-07-23
  Wydania katalogu wystawy twórczości plastyczno - teatralnej scenografa Jadwigi Pożakowskiej pt: 'Pół wieku z teatrem', organizowanej przez Muzeum Narodowe w pałacu Opatów w Gdańsku - oliwie, w październiku br.

 • 8681/2002/III - 2002-07-23
  Zakupu 30 egzemplarzy książki pt: 'Ołtarze papieskie na Pomorzu - Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pelplin, Elbląg' pod redakcją Jana Jakubowskiego

 • 8682/2002/III - 2002-07-23
  Wyrażenia zgody na zakup motopompy szlamowej P 305 dla Ochotniczej Straży pożarnej OSP w Wiczlinie

 • 8683/2002/III - 2002-07-23
  Wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej na odcinku od 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 8684/2002/III - 2002-07-23
  Otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na wymianę instalacji c.o. w Zespole Szkół Kolejowych w Gdyni

 • 8685/2002/III - 2002-07-23
  Przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku - Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Mlodzieży 'Vitava' na realizacje zadania: 'Lato 2002 z Vitavą dla dzieci z Witomina'

 • 8686/2002/III - 2002-07-23
  Udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na roboty dodatkowe 'przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 19 z Gdyni ul. Hallera 9'

 • 8687/2002/III - 2002-07-23
  Użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim

 • 8688/2002/III - 2002-07-23
  Użyczenia nieruchomości gminnej zabudowanej Muszlą Koncertową położonej w Gdyni przy placu Grunwaldzkim

 • 8689/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze

 • 8690/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chrzanowskiego 11 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8691/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyników postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, wielobranżowego ul. Racławickiej w Gdyni

 • 8692/2002/III - 2002-07-23
  Przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku - Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej - obwód Gdyński, na realizacje zadania: 'Braterstwo 2002 - całoroczna działalność drużyn ZHR'

 • 8693/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8694/2002/III - 2002-07-23
  Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 'sieć wodociągowa wzdłuż ulicy Wiczlińskiej, odcinek od ul. Chwarznieńskiej do budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni Wiczlinie

 • 8695/2002/III - 2002-07-23
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu - Droga Różowa etap II i IIa

 • 8696/2002/III - 2002-07-23
  Wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wykonanie zadania: 'sieć wodociągowa wzdłuż ulicy Wiczlińskiej odcinek od ul. Chwarznieńskiej do budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni Wiczlinie'

 • 8697/2002/III - 2002-07-23
  Wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, n.n. złączy kablowych w ulicy Świętojańskiej nr 43 - 45

 • 8698/2002/III - 2002-07-23
  Zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanału sanitarnego D 400 mm z Pustek Cisowskich do Wiczlina wraz z mapą do celów projektowych i badaniami geotechnicznymi gruntu

 • 8742/2002/III - 2002-07-23
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8743/2002/III - 2002-07-23
  Akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wybór programów z zakresu profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.07.2002