Z dnia 2002-12-31

 • 300/2002/IV/U - 2002-12-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu drzewostanu na terenie miasta Gdyni

 • 301/2002/IV/U - 2002-12-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów podczyszczających na kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej

 • 302/2002/IV/U - 2002-12-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przebudowę oświetlenia iluminacyjnego Pomnika Gdyńskich Harcerzy

 • 303/2002/IV/U - 2002-12-31
  zlecenie wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na wykonanie: - pasa wyłączeniowego (lewoskręt) z ul. Morskiej w Obwodową na odcinku od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z Obwodową

 • 304/2002/IV/U - 2002-12-31
  akceptacji aneksu nr 1/2002 do umowy nr SK/1956/OZ-W/2002 dotyczącej zadania "wykonanie instalacji urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych na rzecz środowiska abstynenckiego"

 • 305/2002/IV/U - 2002-12-31
  przeprowadzenia V edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

 • 306/2002/IV/S - 2002-12-31
  upoważnienia Andrzeja Goldmanna - Skarbnika Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu gminy miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem

 • 307/2002/IV/S - 2002-12-31
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem

 • 308/2002/IV/S - 2002-12-31
  wyrażenia zgody na zakup leków do wyposażenia apteczek w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 309/2002/IV/S - 2002-12-31
  podpisania aneksu do umowy zawartej dnia 1.07.2002r. dotyczącej najmu sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 310/2002/IV/S - 2002-12-31
  zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic w Gdyni zarządzonych na dzień 23 lutego 2002 r.

 • 311/2002/IV/S - 2002-12-31
  zamówienia z wolnej ręki na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

 • 312/2002/IV/S - 2002-12-31
  wyrażenia zgody na zakup wody mineralnej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 313/2002/IV/S - 2002-12-31
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wywóz nieczystości stałych z budynku i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni

 • 314/2002/IV/S - 2002-12-31
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni

 • 315/2002/IV/O - 2002-12-31
  zmiany treści uchwały nr 4903/2001/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z Wojskową Agencją Mieszkaniową dotyczącej najmu lokalu użytkowego na potrzeby Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp. z o.o.

 • 316/2002/IV/O - 2002-12-31
  zmiany treści umowy z podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania "Pomoc przez telefon mieszkańcom Gdyni przeżywającym stany kryzysowe"

 • 317/2002/IV/O - 2002-12-31
  zmiany treści uchwały nr 7861/2001/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej ponoszenia przez Gminę Miasta Gdynia kosztów eksploatacyjnych za lokal przy ul. Żeglarzy 9

 • 318/2002/IV/U - 2002-12-31
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr SOO/744/01/UI dotyczącej realizacji drogi wraz z uzbrojeniem w osiedlu SOKÓŁKA II

 • 319/2002/IV/M - 2002-12-31
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położnej w Gdyni przy ul. Jemiołowej

 • 320/2002/IV/U - 2002-12-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zabezpieczenie i oczyszczanie szaletu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Harcerskiej i Al. Zwycięstwa.

 • 321/2002/IV/S - 2002-12-31
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup papieru termicznego do systemu kolejkowego NEMO - Q

 • 322/2002/IV/S - 2002-12-31
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków, wizytówek, identyfikatorów

 • 323/2002/IV/P - 2002-12-31
  zawarcia umowy o dzieło na wykonanie grafiki o tematyce morskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.12.2002