Z dnia 2002-12-23

 • 236/2002/IV/O - 2002-12-23
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Żeglarstwa Regatowego na przygotowanie i przeprowadzenie regat w 2004 r.

 • 237/2002/IV/R - 2002-12-23
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr P/6/2002 z dnia 10 stycznia 2002 r. o prowadzenie jako Główny Projektant projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych przez Wydział Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni

 • 238/2002/IV/R - 2002-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia prasowego

 • 239/2002/IV/U - 2002-12-23
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego: "umocnienie skarpy jaru przy ul. Kieleckiej"

 • 240/2002/IV/U - 2002-12-23
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/743/UI/229/W/2002 dotyczącej zadania "przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 17"

 • 241/2002/IV/U - 2002-12-23
  wyrażenia zgody na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych miasta Gdyni

 • 242/2002/IV/K - 2002-12-23
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 243/2002/IV/K - 2002-12-23
  zmiany uchwały nr 7109/2002 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2002 r.

 • 244/2002/IV/K - 2002-12-23
  zmiany uchwały nr 7275/2002 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2002 roku

 • 245/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści umowy z podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania "Działalność kulturalno - rozrywkowa dla seniorów z Gdyni"

 • 246/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7488/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych mających na celu wczesne wykrywanie raka stercza u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 247/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7477/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską u Źródła Marii" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

 • 248/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7475/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Dąbrowa Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

 • 249/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7489/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Dąbrowa Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych mających na celu wczesne wykrywanie raka stercza u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 250/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7490/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Obłuże II" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych mających na celu wczesne wykrywanie raka stercza u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 251/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7485/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 49 - 53 lat

 • 252/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7499/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z N ZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu naczyniowo - sercowego dla rocznika 1952 - program kardiologiczny "GDYNIA KARD"

 • 253/2002/IV/O - 2002-12-23
  zmiany treści uchwały nr 7502/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z samodzielnym ZOZ Szpitalem Miejskim im. J.Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu naczyniowo - sercowego dla rocznika 1952 - program kardiologiczny "GDYNIA KARD"

 • 254/2002/IV/S - 2002-12-23
  upoważnienia do podpisania aneksów umów najmu lokali dla rad dzielnicy Cisowa i Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 255/2002/IV/M - 2002-12-23
  zwrotu nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Abrahama 28 , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 256/2002/IV/M - 2002-12-23
  zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 64/02/IV/M dotyczącego przyjęcia trybu zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na świadczenie usług transportowych i czynności związanych z opróżnianiem lokali mieszkalnych i użytkowych podczas eksmisji na rzecz Gminy Gdynia w 2003 r.

 • 257/2002/IV/M - 2002-12-23
  zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane

 • 258/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 259/2002/IV/M - 2002-12-23
  zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 7953/2002/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starodworcowej

 • 260/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 lokale nr 2,3 na II piętrze w budynku biurowym

 • 261/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 lokale nr 4,5 na II piętrze w budynku biurowym

 • 262/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 - lokal nr 22 na II piętrze w budynku biurowym

 • 263/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 lokale nr 32 A 33,34,35,36,37 na II piętrze w budynku biurowym

 • 264/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 lokale 45,46 na II piętrze w budynku biurowym

 • 265/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 - lokal 47 na II piętrze w budynku biurowym

 • 266/2002/IV/M - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 - lokal 48 na II piętrze w budynku biurowym

 • 267/2002/IV/M - 2002-12-23
  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności raty stanowiącej dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości położonej przy ul. Górniczej

 • 268/2002/IV/U - 2002-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na oczyszczenie Pomnika Ofiar Grudnia

 • 269/2002/IV/S - 2002-12-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytanie o cenę na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów firmy Canon

 • 270/2002/IV/S - 2002-12-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów do kserokopiarek firmy Sharp

 • 271/2002/IV/M - 2002-12-23
  zlecenia kosztorysu wstępnego prac remontowych związanych z wykonaniem dodatkowego wejścia do lokalu użytkowego położonych przy ul. Morskiej 176 - 184

 • 272/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia wiceprezydentów do podpisania oświadczeń do umowy kredytowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szafranowej 12

 • 273/2002/IV/P - 2002-12-23
  udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem

 • 274/2002/IV/P - 2002-12-23
  udzielenie upoważnienia do załatwienia spraw w zakresie umieszczania reklam w pasie drogowym a w szczególności do wydawania decyzji w imieniu zarządcy dróg

 • 275/2002/IV/P - 2002-12-23
  zawarcia umowy z Teatrem Miejskim o ekspozycję reklamy

 • 276/2002/IV/P - 2002-12-23
  zmiany uchwały nr 8803/02/IV Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej dofinansowania wydania książki pt. "Gdyńskie cmentarze. Twórcy miasta, portu , floty"

 • 277/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia do podpisania wezwań do uiszczenia opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu

 • 278/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia do podpisania czasowego zajęcia terenu gminnego pod inwestycje i urządzenia sieciowe

 • 279/2002/IV/O - 2002-12-23
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gdyni na kursie teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gdyni

 • 280/2002/IV/O - 2002-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ulic Chylońskiej i Północnej

 • 281/2002/IV/R - 2002-12-23
  akceptacji porozumienia z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji Rządowego programu "Wyprawka szkolna"

 • 282/2002/IV/R - 2002-12-23
  akceptacji porozumienia z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji Rządowego programu "wspierania gmin w dożywianiu uczniów"

 • 283/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia Bogusława Stasiaka Wiceprezydenta Miasta do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 170 F

 • 284/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia Bogusława Stasiaka Wiceprezydenta Miasta do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej 17

 • 285/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia Bogusława Stasiaka Wiceprezydenta Miasta do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Afrodyty 8

 • 286/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia Bogusława Stasiaka Wiceprezydenta Miasta do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bednarskiej 3

 • 287/2002/IV/M - 2002-12-23
  upoważnienia Bogusława Stasiaka Wiceprezydenta Miasta do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szregów 8

 • 288/2002/IV/S - 2002-12-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych ,mebli na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 289/2002/IV/M - 2002-12-23
  wyboru wykonawcy robót na II kondygnacji budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 290/2002/IV/M - 2002-12-23
  wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji elektrycznej budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 291/2002/IV/M - 2002-12-23
  wyboru wykonawcy prac instalacyjnych instalacji centralnego ogrzewania budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 292/2002/IV/M - 2002-12-23
  wyboru wykonawcy inwentaryzacji budowlanej I projektu modernizacji węzła sanitarnego budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 293/2002/IV/M - 2002-12-23
  wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 294/2002/IV/S - 2002-12-23
  uregulowania opłaty związanej z rejestracją samochodu służbowego

 • 295/2002/IV/M - 2002-12-23
  zmiana treści umowy użyczenia nr 10/92 gruntu położonego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2

 • 296/2002/IV/M - 2002-12-23
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 2972002/IV/M - 2002-12-23
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod modernizację ul. Żółkiewskiego.

 • 298/2002/IV/M - 2002-12-23
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod modernizację ul. Żółkiewskiego.

 • 299/2002/IV/P - 2002-12-23
  aneksu do umowy z dnia 20.12.2000r. zawartej z PROKOMEM na prowadzenie ośrodka hipoterapii i nauki jazdy konnej w Zespole Parkowo Dworskim w Kolibkach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.12.2002