Z dnia 2002-12-04

 • 48/2002/IV/P - 2002-12-04
  organizacji tradycyjnej imprezy - zabawy dla dzieci "Mikołajki w Gdyni" dnia 06.12.2002 r

 • 49/2002/IV/P - 2002-12-04
  upoważnienia do zawarcia , w imieniu Gminy Miasta Gdyni, umów z Panią Z. Kłos, Panią W. Kryger, z Polnord Wydawnictwem "Oskar" oraz z Zarządem Głównym Towarzystwa Przyjaciół "Daru Pomorza"

 • 50/2002/IV/U - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania pt. "Koncepcja połączenia ul. Ramułta pod Estakadą Kwiatkowskiego" oraz konsultacje w zakresie komunikacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały i Ramułta i rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 51/2002/IV/U - 2002-12-04
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Droga Różowa Etap III faza 1"

 • 52/2002/IV/U - 2002-12-04
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Droga Różowa Etap III faza 1 - Przebudowa infrastruktury w ulicy Wielkopolskiej"

 • 53/2002/IV/U - 2002-12-04
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Stryjskiej"

 • 54/2002/IV/U - 2002-12-04
  akceptacji aneksu nr 1/2002 do umowy nr KB/690/UI/207/W/2002 dotyczącej realizacji odcinka drogi łączącej ulice Chwaszczyńską i Starochwaszczyńską wraz z uzbrojeniem w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 55/2002/IV/U - 2002-12-04
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/515/UI/149/W/2002 na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wielobranżowego ul. Racławickiej

 • 56/2002/IV/U - 2002-12-04
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/697/UI/211/W/2002 na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, remontu Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni

 • 57/2002/IV/U - 2002-12-04
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr KB/400/UI/108/W/2002dotyczącej "Rozbudowy V Liceum Ogólnokształcącego", rozszerzającego zakres rzeczowy zadania o roboty dodatkowe w ramach zamówienia z wolnej ręki

 • 58/2002/IV/U - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu nowych nasadzeń w dzielnicach Orłowo i Redłowo w Gdyni

 • 59/2002/IV/U - 2002-12-04
  przeprowadzenia II edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej "Środowisko wokół naszej szkoły

 • 60/2002/IV/U - 2002-12-04
  wyrażenia zgody dla dyrektorów szkół/ placówek oświatowych na zawieranie umów użyczenia z podmiotami prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne

 • 61/2002/IV/S - 2002-12-04
  wyrażenia zgody na zakup naczyń jednorazowych oraz zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 62/2002/IV/M - 2002-12-04
  wstąpienia w prawa wynikające z umowy dzierżawy nr TG/67/85 na grunt będący własnością Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Wielkokackiej

 • 63/2002/IV/O - 2002-12-04
  zmiany treści uchwały nr 7573/2002/III 7642/2002/III oraz 9302/2002/ dotyczącej przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002r

 • 64/2002/IV/M - 2002-12-04
  przyjęcia trybu zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na świadczenie usług transportowych i czynności związanych z opróżnianiem lokali mieszkalnych i użytkowych podczas eksmisji na rzecz Gminy Gdynia w 2003 r./

 • 65/2002/IV/O - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biwak wigilijny dla młodzieżowych grup zajęciowych

 • 66/2002/IV/U - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie "Studium kulturowo - konserwatorskiego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska

 • 67/2002/IV/S - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup drukarek do druku płaskiego dla potrzeb Wydziału Obywatelskiego

 • 68/2002/IV/S - 2002-12-04
  zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego ofertowego na najem pomieszczeń o powierzchni 5,30 m2 na punkt usług kserograficznych w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

 • 69/2002/IV/R - 2002-12-04
  wyznaczenia Lidera Lokalnego Miasta Gdyni w zakresie przygotowania Miasta do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 • 70/2002/IV/R - 2002-12-04
  zawarcia Porozumienia na rzecz rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 71/2002/IV/M - 2002-12-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 291 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 72/2002/IV/M - 2002-12-04
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 73/2002/IV/U - 2002-12-04
  przedłużenia terminu wykonania opracowania koncepcji ogólnej systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdyni

 • 74/2002/IV/U - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witomińskiej, Konwaliowej, Kieleckiej i Rolniczej do sieci elektroenergetycznej

 • 75/2002/IV/U - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na montaż świątecznej dekoracji oświetleniowej wzdłuż ul. Świętojańskiej oraz ustrojenia choinki przy Urzędzie Miasta Gdyni

 • 76/2002/IV/S - 2002-12-04
  zakupu torby ratowniczej typu PSR - I dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 77/2002/IV/S - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na modyfikacje programów gospodarki odzieżą i umundurowaniem dla potrzeb Wydziału Księgowości i Wydziału Administracji

 • 78/2002/IV/O - 2002-12-04
  zakupu nagród dla uczestników Wojewódzkich Turniejów Wiedzy o Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz Szwajcarii organizowanych przez XIV Liceum Ogólnokształcące

 • 79/2002/IV/O - 2002-12-04
  organizacji Przeglądu Piosenki Anglo - Amerykańskiej przez III Liceum Ogólnokształcące

 • 80/2002/IV/O - 2002-12-04
  zakupu belki sygnałowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 81/2002/IV/O - 2002-12-04
  zakupu absorbentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 82/2002/IV/O - 2002-12-04
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 83/2002/IV/M - 2002-12-04
  zmiany w tabeli stawek czynszu dzierżawnego dla Gminy Miasta Gdyni stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 1875/99/III Zarządu Miasta Gdyni

 • 84/2002/IV/O - 2002-12-04
  Oddelegowania do Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni

 • 85/2002/IV/O - 2002-12-04
  zwiększenia do 20 % wartości zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dotyczącego zakupu materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta

 • 86/2002/IV/R - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie trzech ogłoszeń prasowych

 • 87/2002/IV/S - 2002-12-04
  wyrażenia zgody na wykonanie usługi zaprogramowania nowych napisów na biletach dla potrzeb Urzędu Miasta

 • 88/2002/IV/S - 2002-12-04
  wyrażenia zgody na zakup mieszanki paszowej , kukurydzy na potrzeby Straży Miejskiej

 • 89/2002/IV/U - 2002-12-04
  Upoważnienia do podpisania umowy na utrzymanie bieżące dróg, ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gdyni w rejonie I

 • 90/2002/IV/U - 2002-12-04
  Upoważnienia do podpisania umowy na utrzymanie bieżące dróg, ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gdyni w rejonie II

 • 91/2002/IV/U - 2002-12-04
  Upoważnienia do podpisania umowy na utrzymanie bieżące dróg, ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gdyni w rejonie II

 • 92/2002/IV/P - 2002-12-04
  Zwiększenia kwoty zamówienia publicznego wynikającego z uchwały nr 9324.02/III

 • 93/2002/IV/P - 2002-12-04
  Udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortu okolicznościowego

 • 94/2002/IV/P - 2002-12-04
  Otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na druk kalendarza na rok 2003

 • 95/2002/IV/P - 2002-12-04
  Udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie dziesięciokrotnej wymiany grafiki na transparencie promującym imprezy miejskie zawieszonym nad ul. Świętojańską

 • 96/2002/IV/P - 2002-12-04
  Udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie koszulek sportowych

 • 97/2002/IV/P - 2002-12-04
  Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 98/2002/IV/S - 2002-12-04
  Zakupu paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 99/2002/IV/P - 2002-12-04
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup pochodni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.12.2002