Z dnia 2002-11-26

 • 10/2002/IV/U - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "budowa ciągu pieszo - jezdnego od ul. Unruga do ul. Frezerów

 • 11/2002/IV/U - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej - II etap"

 • 12/2002/IV/U - 2002-11-26
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu modernizacji skrzyżowania ul. Unruga z Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej

 • 13/2002/IV/U - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie usługi polegającej na usunięciu wystających korzeni z chodników w ciągu ul. Morskiej

 • 14/2002/IV/O - 2002-11-26
  zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Humanistycznego pt. "W kręgu kultury średniowiecza"

 • 15/2002/IV/M - 2002-11-26
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej (boks nr 14)

 • 16/2002/IV/P - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na tłumaczenie na język angielski folderu pt. "Gdynia Żeglarską Stolicą Polski"

 • 17/2002/IV/S - 2002-11-26
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych wraz z wyposażeniem w roku 2003

 • 18/2002/IV/U - 2002-11-26
  wykonania nasadzeń krzewów przy ul. Bławatnej i Al. Zwycięstwa

 • 19/2002/IV/P - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 3.000 EURO, na wykonanie kart świątecznych

 • 20/2002/IV/U - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 3.000 EURO, na wykonanie terenu pod budowę II etapu ul. Dembińskiego w Gdyni

 • 21/2002/IV/S - 2002-11-26
  zarządzenia wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni , ustalenia kalendarza wyborczego oraz okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • 22/2002/IV/U - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót dotyczących zadania: "budowa basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Nr 10

 • 23/2002/IV/S - 2002-11-26
  powołania Zespołu ds. wdrożenia nowego systemu łączności w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 24/2002/IV/S - 2002-11-26
  powierzenia Jerzemu Zającowi - Sekretarzowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 25/2002/IV/S - 2002-11-26
  określenia zasad wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 26/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pani Ewy Łowkiel - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 27/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Michała Gucia - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 28/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 29/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 30/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pani Ewy Łowkiel - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych

 • 31/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Michała Gucia - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych

 • 32/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych

 • 33/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych

 • 34/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Andrzeja Goldmanna - Skarbnika Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych

 • 35/2002/IV/S - 2002-11-26
  upoważnienia Pana Jerzego Zająca - Sekretarza Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych

 • 36/2002/IV/U - 2002-11-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie usługi polegającej na ustawieniu i demontażu choinki

 • 37/2002/IV/S - 2002-11-26
  powierzenia obowiązków Prezydenta Miasta Gdyni w przypadku jego nieobecności

 • 38/2002/IV/S - 2002-11-26
  zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych Wiceprezydentów i Sekretarza Miasta

 • 39/2002/IV/U - 2002-11-26
  upoważnienia do podpisania umowy na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gdyni

 • 40/2002/IV/S - 2002-11-26
  zwiększenia o 20 % wartości umowy na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Partyzantów 42

 • 41/2002/IV/S - 2002-11-26
  zwiększenia o 20 % wartości umowy na konserwację i naprawy systemów alarmowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokalach podległych

 • 42/2002/IV/M - 2002-11-26
  przyjęcia instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.11.2002