Z dnia 2002-11-19

 • 2/2002/IV/S - 2002-11-19
  powierzenia pani Joannie Zielińskiej funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. kultury fizycznej i sportu

 • 3/2002/IV/S - 2002-11-19
  szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 4/2002/IV/S - 2002-11-19
  przygotowania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta

 • 5/2002/IV/S - 2002-11-19
  przesunięcia ściany działowej w pomieszczeniu nr 104 w budynku Urzędu Miasta Gdyni.

 • 6/2002/IV/S - 2002-11-19
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 7/2002/IV/U - 2002-11-19
  upoważnienia do podpisania umowy o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na Menadżera Projektu "Rozwój MSP w sektorze turystyki w pierścieniu Zatoki Gdańskiej"

 • 8/2002/IV/U - 2002-11-19
  upoważnienia do podpisania umowy o zamówienie publiczne do 30 000 EURO z wykonawcą zadania: "oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej atap II w Gdyni"

 • 9/2002/IV/U - 2002-11-19
  upoważnienia do podpisania umowy o zamówienie publiczne do 30 000 EURO na posadzenie krzewów w osiedlu Dąbrowa w ramach zadania - uzupełnienie nawierzchni jezdni i chodników ulic Ziołowa, Laurowa, Macierzanki, Majkerankowa, Rokitnikowa"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.11.2002