Z dnia 1999-12-29

 • URM nr XIV/505/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 517 - 1999-12-29
  budżet miasta Gdyni na rok 2000
 • URM nr XIV/499/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 511 - 1999-12-29
  określenie wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2000 roku
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/517/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40, poz. 529 - 1999-12-29
  likwidacja zakładu budżetowego - Biuro Obsługi Inwestycji
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/518/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 530 - 1999-12-29
  utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą "Biuro Obsługi Inwestycji"
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/510/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 522 - 1999-12-29
  remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/530/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 542 - 1999-12-29
  nadanie nazwy wzgórzu (Wzg. Św. Stanisława Kostki)
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/511/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 523 - 1999-12-29
  nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Witomińskiej 19
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/515/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 527 - 1999-12-29
  ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie prawa własności budynków pobudowanych na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, położonym przy ul. Hutniczej i ul. Dachnowskiego
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/512/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 524 - 1999-12-29
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, a położonej przy ul. Redłowskiej i ul. Legionów w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/513/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 525 - 1999-12-29
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korczaka w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/514/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 526 - 1999-12-29
  wyrażenie zgody na dołączenie nieruchomości gruntowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Makuszyńskiego 2
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/528/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 540 - 1999-12-29
  nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatowskiego Za Wybitne Zasługi dla Gdyni - Medal nr 13 (p. Franciszka Cegielska)
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/531/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 543 - 1999-12-29
  wyrażenie opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Województwie Pomorskim z załącznikiem dotyczącym miasta na prawach powiatu - Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/500/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 512 - 1999-12-29
  określenie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/533/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 545 - 1999-12-29
  zawarcie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańsku w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/534/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 546 - 1999-12-29
  porozumienie z miastem Sopot dotyczące objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/535/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 547 - 1999-12-29
  porozumienie z Powiatem Kartuskim dotyczące objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni terenu Powiatu Kartuzy
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/536/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 548 - 1999-12-29
  porozumienie z miastem Sopot dotyczące wspólnego wykonywania w roku 2000 zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/508/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 520 - 1999-12-29
  założenie Kolegium Miejskiego w Gdyni, ul. Raduńska 21
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/519/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 531 - 1999-12-29
  likwidacja Szkoły Podstawowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/520/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 532 - 1999-12-29
  założenie Gimnazjum nr 23 w Gdyni, ul. Wolności 22b
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/521/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 533 - 1999-12-29
  włączenie Gimnazjum nr 23 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 22b
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/522/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 534 - 1999-12-29
  założenie Gimnazjum nr 24 w Gdyni, ul. Legionów 27
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/523/99 z 29.12.99.; Monitor nr 40/99, poz. 535 - 1999-12-29
  powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1: III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP i Gimnazjum nr 24 w Gdyni przy ul. Legionów 27
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/496/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 508 - 1999-12-29
  wygaśnięcie mandatu radnego (p. Maciej Brzeski)
  Treść uchwały
 • URM nr XIV/508/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 518 - 1999-12-29
  stwierdzenie wyboru członka Zarządu Miasta Gdyni (Michał Guć)
  Treść uchwały
 • URM Nr XIV/529/99 z 29.12.99. - zmiany nazwy ulicy (Arktyczna na ks. Edmunda Makowskiego)
 • URM nr XIV/497/99 z 29.12.99.; Monitor nr 39/99, poz. 509 - 1999-12-29
  wybór Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2016
Data udostępnienia informacji: 29.12.2000
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2017 10:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
28.06.2016 15:31 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska