Z dnia 1999-11-24

 • URM nr XIII/487/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 495 - 1999-11-24
  wyrażenie zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność osób fizycznych na grunt będący własnością Gminy Miasta Gdyni - ul. Solna
  Treść uchwały
 • URM nr XIII/485/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 493 - 1999-11-24
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów w formie przetargu ustnego ograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XIII/484/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 492 - 1999-11-24
  opinia o przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Gdynia w pasie nadbrzeżnym
  Treść uchwały
 • (URM nr XIII/495/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99 poz. 502; zmiany: URM nr XXIII/860/00 z 30.10.00.; Monitor nr 42/00 poz. 356; URM nr XXV/936/00 z 28.12.00.; Monitor nr 46/00 poz. 439; zmiany: URM .. - 1999-11-24
  przyjęcie programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
 • URM nr XIII/495/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 503 - 1999-11-24
  przyjęcie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działa-jącym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań
  Treść uchwały
 • URM nr XIII/483/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 491 - 1999-11-24
  uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XIII/482/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 490 - 1999-11-24
  wybór ławników sądowych i członków kolegium do spraw wykroczeń
  Treść uchwały
  Załączniki:
  _SOkrogólnie załącznik.doc
  _SOkrWydzPracy załącznik.doc
  SRogólnie załącznik.doc
 • URM nr XIII/490/99 z 24.11.99.; Monitor nr 36/99, poz. 498 - 1999-11-24
  zmiany formy organizacyjnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej żłobka "Niezapominajka" oraz nadania statutu dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej - żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.11.1999