Z dnia 1999-11-23

  • UZM nr 1843/99/III z 23.11.99.; Monitor nr 35/99, poz. 487 - 1999-11-23
    ustalenie taryfy za dostawę ciepła do celów grzewczych dla odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni lokalnych usytuowanych w budynkach będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych (z wyłączeniem budynków zarządzanych na zlecenie właścicieli)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.11.1999