Z dnia 1999-10-27

 • URM nr XII/458/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 461 - 1999-10-27
  zasady sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców
 • URM nr XII/457/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 460 - 1999-10-27
  przyjęcie zasad realizacji lokalnych inicjatywy inwestycyjnych w Gdyni
 • URM nr XII/459/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 462 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni-Wiczlinie - magistrala wodociągowa
 • URM nr XII/460/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 463 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Donimirskiego
  Treść uchwały
 • URM nr XII/461/99 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 464 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego
  Treść uchwały
 • URM nr XII/465/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 468 - 1999-10-27
  oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Sępiej 9
  Treść uchwały
 • URM nr XII/466/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 469 - 1999-10-27
  oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14
  Treść uchwały
 • URM nr XII/467/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 470 - 1999-10-27
  oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korzennej 15
  Treść uchwały
 • URM nr XII/468/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 471 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Światowida 29
  Treść uchwały
 • URM nr XII/469/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 472 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej 33
 • Treść uchwały
 • URM nr XII/462/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 465 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Domów Towarowych Casino na nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Gdyni - "Droga Różowa"
  Treść uchwały
 • URM nr XII/463/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 466 - 1999-10-27
  ustanowienie za wynagrodzeniem służebności drogowej na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, położonym w Gdyni przy ul. Północnej
  Treść uchwały
 • URM nr XII/464/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 467 - 1999-10-27
  ustanowienie za wynagrodzeniem służebności drogowej na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, położonym w Gdyni przy ul. Żeromskiego
  Treść uchwały
 • URM nr XII/478/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 481 - 1999-10-27
  nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta panu Ryszardowi Kaczorowskiemu
  Treść uchwały
 • URM nr XII/471/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 474 - 1999-10-27
  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Nasypowej i Śmidowicza
 • URM nr XII/479/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 482 - 1999-10-27
  wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
  Treść uchwały
 • URM nr XII/480/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 483 - 1999-10-27
  udzielenie pomocy Pani Ludmile Daniłowicz-Szymanowicz z dzieckiem
  Treść uchwały
 • URM nr XII/481/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 484 - 1999-10-27
  udzielenie pomocy polskiej rodzinie z Kazachstanu - państwu Siczewskim
  Treść uchwały
 • URM nr XII/477/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 480 - 1999-10-27
  powołanie komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkoli Samorządowych nr 7 i 25 w Gdyni
 • URM nr XII/472/99 z 27.10.99.; Monitor nr 33/99, poz. 475 - 1999-10-27
  przyjęcie planu zabezpieczenia ambulatoryjnego opieki zdrowotnej na terenie Gdyni na 2000 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2000
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2014 09:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska