Z dnia 1999-09-22

 • URM nr XI/430/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 430 - 1999-09-22
  przyjęcie założeń do budżetu Gminy Gdynia na 2000 rok
  Treść uchwały
 • URM nr XI/443/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 443 - 1999-09-22
  nadanie nazwy ulicy (ul. Miła)
  Treść uchwały
 • URM nr XI/435/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 435 - 1999-09-22
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XI/436/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 436 - 1999-09-22
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lotników 108 - "Droga Różowa" etap III
  Treść uchwały
 • URM nr XI/434/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 434 - 1999-09-22
  nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Małokackiej 3A (Ciapkowo)
  Treść uchwały
 • URM nr XI/440/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 440 - 1999-09-22
  oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu, nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jemiołowej
  Treść uchwały
 • URM nr XI/437/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 437 - 1999-09-22
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XI/438/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 438 - 1999-09-22
  wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Druskiennickiej 20, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • URM nr XI/439/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 439 - 1999-09-22
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XI/431/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 431 - 1999-09-22
  nawiązanie współpracy pomiędzy miastem Gdynia i miastem Liepaja (Republika Litewska)
  Treść uchwały
 • URM nr XI/432/99 z 22.09.99.;Monitor nr 29/99, poz. 432 - 1999-09-22
  przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu "SUPORTNET"
  Treść uchwały
 • URM nr XI/433/99 z 22.09.99.; Monitor nr 29/99, poz. 433 - 1999-09-22
  przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu "Rozwój nadmorskich stref brzegowych - tworzenie sieci miast bałtyckich"
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.09.1999