Z dnia 1999-08-25

 • URM nr X/410/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 405 - 1999-08-25
  utworzenie środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
  Treść uchwały
 • URM nr X/426/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 421 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr X/421/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 416 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej - modernizacja ulicy
  Treść uchwały
 • URM nr X/428/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 423 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa "Droga Różowa" - I etap
  Treść uchwały
 • URM nr X/425/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 420 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów
  Treść uchwały
 • URM nr X/427/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 422 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na zamianę gruntów stanowiących własność osób fizycznych na nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Gdyni - "Droga Różowa" - I etap
  Treść uchwały
 • URM nr X/422/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 417 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 19 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr X/423/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 418 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lipowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr X/424/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 419 - 1999-08-25
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego 10, róg ul. Sambora, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • URM nr X/429/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 424 - 1999-08-25
  dołączenie gruntu (sprzedaż w trybie bezprzetargowym) stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Północnej do własności "Żywiec Trade" spółka z o.o. w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr X/410/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 405 - 1999-08-25
  utworzenie środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
  Treść uchwały
 • URM nr X/413/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/9, poz. 408 - 1999-08-25
  zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej SPZOZ - Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
  Treść uchwały
 • URM nr X/415/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 410 - 1999-08-25
  zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej przy SPZOZ - Zakładzie Rehabilitacji ul. Chwarznieńska 136/138 w Gdyni
 • URM nr X/414/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 409 - 1999-08-25
  zatwierdzenie zmian w treści Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Rehabilitacji przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni
 • URM nr X/409/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 404 - 1999-08-25
  zmiana obwodu Gimnazjum nr 17 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
  Treść uchwały
 • URM nr X/420/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 415 - 1999-08-25
  przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu "Strategic Instruments of Common Transnational Tourism for Baltic Cities BALTIC CITIES TOURISM"
  Treść uchwały
 • URM nr X/420/99 z 25.08.99.; Monitor nr 24/99, poz. 415 - 1999-08-25
  Tourism for Baltic Cities BALTIC CITIES TOURISM"
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.08.1999