Z dnia 1999-06-23

 • URM nr IX/394/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 321 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzial-nością Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości grunto-wej o powierzchni 5064 m2
  Treść uchwały
 • URM nr IX/382/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 309 - 1999-06-23
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Kamienna Góra
 • URM nr IX/404/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 331 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na udzielenie Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IX/393/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 320 - 1999-06-23
  przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu "Strefa rozwojowa TEM/TER"
  Treść uchwały
 • URM nr IX/397/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 324 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku - regulacja Potoku Źródło Marii
  Treść uchwały
 • URM nr IX/398/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 325 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Zielonej - ciąg pieszo-rowerowy
  Treść uchwały
 • URM nr IX/399/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 326 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni Wiczlinie - ciąg pieszo-rowerowy
  Treść uchwały
 • URM nr IX/396/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 323 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej 31
  Treść uchwały
 • URM nr IX/401/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 328 - 1999-06-23
  oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • URM nr IX/402/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 329 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Wiczlino gruntu stanowiącego własność Gminy, położonego przy ul. Myśliwskiej
  Treść uchwały
 • URM nr IX/395/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 322 - 1999-06-23
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lipowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr IX/400/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 327 - 1999-06-23
  bezprzetargowa sprzedaż gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Na Wzgórzu z siedzibą w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IX/386/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 313 - 1999-06-23
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej
  Treść uchwały
 • URM nr IX/387/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 314 - 1999-06-23
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Polskiej i Chrzanowskiego
  Treść uchwały
 • URM nr IX/388/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 315 - 1999-06-23
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy Dembińskiego
 • URM nr IX/389/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 316 - 1999-06-23
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów
  Treść uchwały
 • URM nr IX/390/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 317 - 1999-06-23
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Sopockiej
  Treść uchwały
 • URM nr IX/392/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 319 - 1999-06-23
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • Monitor nr 19/99, poz. 306 - 1999-06-23
  rezolucja Rady Miasta Gdyni z 23 czerwca 1999 roku w sprawie możliwości zwiększenia środków na reformę zdrowia
 • URM nr IX/405/99 z 23.06.99.; Monitor nr 19/99, poz. 332 - 1999-06-23
  przystąpienie do Sportowej Spółki Akcyjnej "Basketball Investments" w siedzibą w Gdyni
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.06.1999