Z dnia 1999-05-26

 • URM nr VIII/313/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 230 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Oksywie
 • URM nr VIII/314/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 231 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
 • URM nr VIII/315/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 232 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Witomino Radiostacja
 • URM nr VIII/316/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 233 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Śródmieście
 • URM nr VIII/317/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 234 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Orłowo
 • URM nr VIII/318/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 235 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
 • URM nr VIII/319/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 236 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Cisowa
 • URM nr VIII/320/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 237 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Grabówek
 • URM nr VIII/321/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 238 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Oksywie
 • URM nr VIII/378/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 295 - 1999-05-26
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Pogórze
 • URM nr VIII/360/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 277 - 1999-05-26
  wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości położonej przy ul. Ejsmonda w Gdyni
 • URM nr VIII/361/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 278 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Ornej
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/362/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 279 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Ornej
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/363/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 280 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Orłowie - regulacja rzeki Kaczej
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/364/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 281 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wiczlinie - magistrala wodociągowa
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/365/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 282 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku - łącznik
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/366/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 283 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku (regulacja Potoku Źródło Marii)
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/367/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 284 - 1999-05-26
  wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę opisaną na km 38 Gdynia nr 33/4
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/358/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 275 - 1999-05-26
  atwierdzenie polityki ekologicznej w ramach Lokalnej Agendy 21 w Gdyni
 • URM nr VIII/359/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 276 - 1999-05-26
  ustanowienie użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa
 • URM nr VIII/322/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 239 - 1999-05-26
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment Miasta Gdyni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8.4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren miasta Gdyni w województwie pomorskim
 • URM nr VIII/324/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 241 - 1999-05-26
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka
 • URM nr VIII/326/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 243 - 1999-05-26
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic Migdałowej i Warzywnej
 • URM nr VIII/327/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 244 - 1999-05-26
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej
 • URM nr VIII/328/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 245 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/329/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 246 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/330/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 247 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/331/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 248 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/332/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 249 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/333/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 250 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/334/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 251 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/335/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 252 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/336/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 253 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/337/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 254 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/338/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 255 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/339/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 256 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
 • URM nr VIII/340/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 257 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/341/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 258 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/342/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 259 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/343/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 260 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/344/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 261 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/345/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 262 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/346/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 263 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/347/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 264 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/348/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 265 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/349/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 266 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/350/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 267 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/351/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 268 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/352/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 269 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/353/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 270 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/354/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 271 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/355/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 272 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/356/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 273 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/357/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 274 - 1999-05-26
  odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - osiedla Meksyk
 • URM nr VIII/375/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 292 - 1999-05-26
  udzielenie pomocy polskiej rodzinie z Kazachstanu - państwu Zaklickim
  Treść uchwały
 • URM nr VIII/376/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 293 - 1999-05-26
  porozumienie z Miastem Gdańsk dotyczące objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdańsku terenu miasta Gdyni
 • URM nr VIII/371/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 288 - 1999-05-26
  powołanie Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik technologii chemicznej
 • URM nr VIII/372/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 289 - 1999-05-26
  włączenie w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Gdyni, ul. Chylońska 237 Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik technologii chemicznej
 • URM nr VIII/373/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 290 - 1999-05-26
  powołanie Liceum Zawodowego kształcącego w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego
 • URM nr VIII/374/99 z 26.05.99.; Monitor nr 15/99, poz. 291 - 1999-05-26
  włączenie w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Gdyni, ul. Chylońska 237 Liceum Zawodowego kształcącego w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.05.1999