Z dnia 1999-04-28

 • URM nr VII/280/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 193 - 1999-04-28
  przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 1998
 • URM nr VII/281/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 281 - 1999-04-28
  udzielenie absolutorium dla Zarządu Miasta Gdyni
 • URM nr VII/282/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 195 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Chylonia
 • URM nr VII/283/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 196 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Obłuże
 • URM nr VII/284/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 197 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Mały Kack
 • URM nr VII/285/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 198 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Dąbrowa
 • URM nr VII/286/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 199 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
 • URM nr VII/287/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 200 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • URM nr VII/288/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 201 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Leszczynki
 • URM nr VII/289/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 202 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wielki Kack
 • URM nr VII/290/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 203 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Redłowo
 • URM nr VII/291/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 204 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Karwiny
 • URM nr VII/292/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 205 - 1999-04-28
  zatwierdzenie planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Działki Leśne
 • URM nr VII/296/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 209 - 1999-04-28
  wyrażenie zgody na utworzenie wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów z Miastem Sopot
  Treść uchwały
 • (URM nr VII/295/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99 poz. 208; zmiana: URM nr XX/744/00 z 28.06.00.; Monitor nr 25/00 poz. 230; URM nr XXIV/910/00 z 22.11.00.; Monitor nr 44/00 poz. 407; URM nr ... - 1999-04-28
  ustalenie najniższego wynagrodzenia oraz o akceptacji wartości punktu dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr VII/297/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 210 - 1999-04-28
  powołanie Komisji dyscyplinarnej I instancji
  Treść uchwały
 • URM nr VII/298/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 211 - 1999-04-28
  powołanie Komisji dyscyplinarnej II instancji
  Treść uchwały
 • URM nr VII/302/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 215 - 1999-04-28
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej (ciąg pieszo-rowerowy)
  Treść uchwały
 • URM nr VII/303/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 216 - 1999-04-28
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku (Potok Źródło Marii)
  Treść uchwały
 • URM nr VII/299/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 212 - 1999-04-28
  wyrażenie zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Senatorskiej 15
  Treść uchwały
 • URM nr VII/300/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 213 - 1999-04-28
  wyrażenia zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Radomskiej 21
  Treść uchwały
 • URM nr VII/304/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 217 - 1999-04-28
  wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej
  Treść uchwały
 • URM nr VII/301/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 214 - 1999-04-28
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małe Karwiny w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr VII/307/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 220 - 1999-04-28
  ustalenie opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Morska 108c w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr VII/306/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 219 - 1999-04-28
  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Legionów i Powstania Styczniowego
  Treść uchwały
 • URM nr VII/295/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 208 - 1999-04-28
  ustalenie najniższego wynagrodzenia oraz o akceptacji wartości punktu dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr VII/305/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 218 - 1999-04-28
  określenie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddawanych w trwały zarząd gdyńskim placówkom oświatowym
 • URM nr VII/311/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 224 - 1999-04-28
  powołanie komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, X Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 37, Zespołu Szkół Podstawowych nr 1 oraz Przedszkoli Samorządowych nr 8 i 25 w Gdyni
 • Monitor nr 11/99, poz. 192 - 1999-04-28
  rezolucja Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie pomocy dla uchodźców z Kosowa
  Treść uchwały
 • URM nr VII/295/99 z 28.04.99.; Monitor nr 11/99, poz. 208 - 1999-04-28
  ustalenie najniższego wynagrodzenia oraz o akceptacji wartości punktu dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych Miasta Gdyni
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.04.1999