Z dnia 1999-03-24

 • URM nr VI/237/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 146 - 1999-03-24
  przekształcenie zakładu budżetowego "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni w jednostkę budżetową o nazwie "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni
 • URM nr VI/239/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 148 - 1999-03-24
  zmiana nazwy ulicy (ul. Księdza Stanisława Zawackiego)
  Treść uchwały
 • URM nr VI/240/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 149 - 1999-03-24
  wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Fr. Sokoła, ul. Chwarznieńskiej
  Treść uchwały
 • URM nr VI/243/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 152 - 1999-03-24
  zasady i tryb postępowania w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  Treść uchwały
 • Monitor nr 9/99, poz. 189 - 1999-03-24
  rezolucja Rady Miasta Gdyni z 24 marca 1999 roku w sprawie wezwania posłów RP do pilnego uchwalenia ustawy, która uzależni lokalizację hipermarketów od woli Rady Gminy
 • URM nr VI/245/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 154 - 1999-03-24
  powołanie Rady Społecznej dla Zakładu Rehabilitacji w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • URM nr VI/246/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 155 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Obłuże II" ul. Sucharskiego 2 w Gdyni
 • URM nr VI/247/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 156 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Chylonia II" ul. Wejherowskiej 59 w Gdyni
 • URM nr VI/248/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 157 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • URM nr VI/249/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 158 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Portowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni
 • URM nr VI/250/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 159 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni
 • URM nr VI/251/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 160 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ul. Traugutta 9 w Gdyni
 • URM nr VI/252/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 161 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Grabówek" ul. Ramułta 45 w Gdyni
 • URM nr VI/253/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 162 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Pustki Cisowskie" przy ul. Czeremchowej 1 w Gdyni
 • URM nr VI/254/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 163 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Chylonia I" przy ul. Rozewskiej 31 w Gdyni
 • URM nr VI/255/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 164 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Wielki Kack-Karwiny" przy ul. Korzennej 11 w Gdyni
 • URM nr VI/256/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 165 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Wzg. św. Maksymiliana" przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • URM nr VI/257/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 166 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Orłowo" przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni
 • URM nr VI/258/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 167 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Witomino" przy ul. Konwaliowej 2 w Gdyni
 • URM nr VI/259/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 168 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne" przy ul. Warszawskiej 34/36 w Gdyni
 • URM nr VI/260/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 169 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Dąbrowa-Dąbrówka" przy ul. Sojowej 22 w Gdyni
 • URM nr VI/261/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 170 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Pogórze" przy ul. Porębskiego 9 w Gdyni
 • URM nr VI/262/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 171 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Oksywie" przy ul. Podchorążych 10a w Gdyni
 • URM nr VI/263/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 172 - 1999-03-24
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy S.P.Z.O.Z. Przychodni Lekarskiej "Obłuże I" przy ul. Unruga 84 w Gdyni
 • URM nr VI/238/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 147 - 1999-03-24
  zmiany organizacyjne i nadanie regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni oraz zmiana treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • URM nr VI/242/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 151 - 1999-03-24
  wyrażenie woli do zawarcia Porozumienia z Gminą Kosakowo w sprawie podjęcia nauki przez uczniów Gminy Kosakowo w gdyńskich gimnazjach
  Treść uchwały
 • URM nr VI/278/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 187 - 1999-03-24
  powołanie komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr VI/279/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 188 - 1999-03-24
  powołanie komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1
 • URM nr VI/273/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 182 - 1999-03-24
  nadanie statutu Zespołowi Szkół: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 Dla Dzieci Przewlekle Chorych, Gimnazjum Specjalne Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni
 • URM nr VI/274/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 183 - 1999-03-24
  nadanie statutu Zespołowi Szkół Specjalnych nr 1 w Gdyni, ul. Witomińska 25
 • URM nr VI/268/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 177 - 1999-03-24
  nadanie statutu Gimnazjum dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Gen. Hallera 9
 • URM nr VI/271/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 180 - 1999-03-24
  nadanie statutu Gimnazjum Specjalnemu Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK, ul. Powst. Styczniowego 1 w Gdyni
 • URM nr VI/272/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 181 - 1999-03-24
  nadanie statutu Gimnazjum Specjalnemu nr 22 w Gdyni, ul. Kielecka 4
 • URM nr VI/275/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 184 - 1999-03-24
  nadanie statutu Gimnazjum Specjalnemu w Gdyni, ul. Płka Dąbka 277
 • URM nr VI/276/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 185 - 1999-03-24
  nadanie stautu Gimnazjum Specjalnemu nr 21 w Gdyni, ul. Witomińska 25
 • URM nr VI/242/99 z 24.03.99.; Monitor nr 9/99, poz. 151 - 1999-03-24
  wyrażenie woli do zawarcia Porozumienia z Gminą Kosakowo w sprawie podjęcia nauki przez uczniów Gminy Kosakowo w gdyńskich gimnazjach
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.03.1999