Z dnia 1999-03-02

 • URM nr V/232/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 138 - 1999-03-02
  oddalenie protestu złożonego przez mieszkańców dzielnicy Grabówek przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych do Rady Dzielnicy Grabówek w dniu 21 lutego 1999 roku
 • URM nr V/233/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 139 - 1999-03-02
  oddalenie protestu przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych do Rad Dzielnic w dniu 21 lutego 1999 roku
 • URM nr V/234/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 140 - 1999-03-02
  oddalenie protestu przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych do Rady Dzielnicy Karwiny w dniu 21 lutego 1999 roku
 • URM nr V/136/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 42 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Nr 1: Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Gdyni ul. 10 Lutego 26
 • URM nr V/139/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 45 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Nr 2: Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Gdyni
 • URM nr V/142/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 48 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Nr 3: Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Gdyni ul. Gospodarska 1
 • URM nr V/146/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 52 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Nr 4: Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
 • URM nr V/149/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 55 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Nr 5: Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 5 w Gdyni, ul. Orłowska 27
 • URM nr V/150/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 56 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum nr 6 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6
 • URM nr V/156/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 62 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 6: Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 7 w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 52
 • URM nr V/163/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 69 - 1999-03-02
  włączenie Sportowego Gimnazjum nr 9 w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, ul. Władysława IV 54
 • URM nr V/166/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 72 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, ul. Władysława IV 54
 • URM nr V/174/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 80 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum nr 10 w skład Zespołu Szkół Podstawowych nr 1 w Gdyni przy ul. Gen. Hallera 9
 • URM nr V/175/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 81 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Niedosłyszących do Zespołu Szkół Podstawowych nr 1 w Gdyni, ul. Gen. Hallera 9
 • URM nr V/181/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 87 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdyni, ul. Witomińska 25
 • URM nr V/185/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 91 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 8: Szkoły Podstawowej nr 27 i Gimnazjum nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53
 • URM nr V/190/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 96 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227
 • URM nr V/195/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 101 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum nr 13 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55
 • URM nr V/201/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 107 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum nr 14 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gdyni, ul. Płka Dąbka 207
 • URM nr V/204/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 110 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 10: Szkoły Podstawowej nr 42 i Gimnazjum nr 15 w Gdyni, ul. L.Staffa 10
 • URM nr V/207/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 113 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 11: Szkoły Podstawowej nr 43 i Gimnazjum nr 16 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
 • URM nr V/210/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 116 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 12: Szkoły Podstawowej nr 44 i Gimnazjum nr 17 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
 • URM nr V/214/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 120 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 13: Szkoły Podstawowej nr 46 i Gimnazjum nr 18 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26
 • URM nr V/217/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 123 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 14: Szkoły Podstawowej nr 47 i Gimnazjum nr 19 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73
 • URM nr V/220/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 126 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół nr 15: Szkoły Podstawowej nr 48 i Gimnazjum nr 20 w Gdyni, ul. Jowisza 60
 • URM nr V/223/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 129 - 1999-03-02
  powołanie Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 Dla Dzieci Przewlekle Chorych, Gimnazjum Specjalne Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni
 • URM nr V/226/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 132 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum Specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, ul. Płka Dąbka 277
 • URM nr V/229/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 135 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum Specjalnego nr 22 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni, ul. Kielecka 4
 • URM nr V/231/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 137 - 1999-03-02
  włączenie Gimnazjum dla Dorosłych w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Gdyni, ul. Chylońska 237
 • URM nr V/134/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 40 - 1999-03-02
  stopniowa likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gdyni przy ul. 10 Lutego 26
 • URM nr V/137/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 43 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gdyńskich Kolejarzy w Gdyni, ul. Wolności 27
 • URM nr V/140/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 46 - 1999-03-02
  stopniowa likwidacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1
 • URM nr V/143/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 49 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni, ul. Cechowa 22
 • URM nr V/144/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 50 - 1999-03-02
  stopniowa likwidacja Szkoły Podstawowej nr 7 w Gdyni przy ul. Okrzei 6
 • URM nr V/147/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 53 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni ul. Orłowska 27
 • URM nr V/150/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 56 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni, ul. Narcyzowa 6
 • URM nr V/153/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 59 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Morska 192
 • URM nr V/154/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 60 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP "Grom" w Gdyni, ul. Wrocławska 52
 • URM nr V/157/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 63 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni, ul. Stawna 4/6
 • URM nr V/160/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 66 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni, ul. Halicka 8
 • URM nr V/161/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 67 - 1999-03-02
  przekształcenie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego w Gdyni, ul. Władysława IV 54
 • URM nr V/164/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 70 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, ul. Władysława IV 54
 • URM nr V/167/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 73 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni, ul. Chabrowa 43
 • URM nr V/168/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 74 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Admirała Józefa Unruga w Gdyni, ul. Grabowo 12
 • URM nr V/169/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 75 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni, ul. Krasickiego 10
 • URM nr V/170/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 76 - 1999-03-02
  stopniowa likwidacja Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdyni przy ul. Gen. Hallera 9
 • URM nr V/172/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 78 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Dla Dzieci Niedosłyszących przy Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Gdyni, ul. Hallera 9
 • URM nr V/176/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 82 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, ul. Starodworcowa 36
 • URM nr V/177/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 83 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni, ul. Jana z Kolna 5
 • URM nr V/178/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 84 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni, ul. Grottgera 19
 • URM nr V/179/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 85 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni, ul. Witomińska 25
 • URM nr V/182/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 88 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni ul. Tatrzańska 40
 • URM nr V/183/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 89 - 1999-03-02
  stopniowa likwidacja Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdyni przy ul. Słowackiego 53
 • URM nr V/186/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 92 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni, ul. Zielona 53
 • URM nr V/187/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 93 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni, ul. Ściegiennego 8
 • URM nr V/188/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 94 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni, ul. Chylońska 227
 • URM nr V/191/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 97 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni ul. Godebskiego 8
 • URM nr V/192/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 98 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5
 • URM nr V/193/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 99 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Stanisława Kosko w Gdyni, ul. Uczniowska 1
 • URM nr V/196/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 102 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni, ul. Wiczlińska 93
 • URM nr V/197/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 103 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 39 im. Kpt. ż.w. K.Jurkiewicza w Gdyni, ul. Unruga 88
 • URM nr V/198/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 104 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 40 im. K.O.Borchardta w Gdyni ul.Rozewska 33
 • URM nr V/199/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 105 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 41 im. I Samodzielnego Batalionu Morskiego w Gdyni ul. Płka Dąbka 207
 • URM nr V/202/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 108 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 42 im. Petko Tanczewa w Gdyni, ul. Staffa 10
 • URM nr V/205/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 111 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 43 im. Adm. A.Porębskiego w Gdyni, ul. Porębskiego 21
 • URM nr V/208/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 114 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
 • URM nr V/211/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 117 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33
 • URM nr V/212/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 118 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26
 • URM nr V/215/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 121 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73
 • URM nr V/218/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 124 - 1999-03-02
  założenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni, ul. Jowisza 60
 • URM nr V/221/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 127 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni
 • URM nr V/224/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 130 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni ul. Płka Dąbka 277
 • URM nr V/227/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 133 - 1999-03-02
  przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 32 im. Marii Konopnickiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni, ul. Kielecka 4
 • URM nr V/135/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 41 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26
 • URM nr V/138/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 44 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 27
 • URM nr V/141/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 47 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1
 • URM nr V/145/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 51 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
 • URM nr V/148/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 54 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 5 w Gdyni, ul. Orłowska 27
 • URM nr V/151/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 57 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 6 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6
 • URM nr V/155/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 61 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 7 w Gdyni, ul. Wrocławska 52
 • URM nr V/158/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 64 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 8 w Gdyni, ul. Stawna 4/6
 • URM nr V/162/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 68 - 1999-03-02
  założenie Sportowego Gimnazjum nr 9 w Gdyni, ul. Władysława IV 54
 • URM nr V/165/99 z 02.03.99.; Monitor nr 5/99, poz. 71 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gdyni, ul. Władysława IV 54
 • URM nr V/171/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 77 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 10 w Gdyni, ul. Hallera 9
 • URM nr V/173/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 79 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Hallera 9
 • URM nr V/180/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 86 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum Specjalnego nr 21 w Gdyni, ul. Witomińska 25
 • URM nr V/184/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 90 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53
 • URM nr V/189/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 95 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227
 • URM nr V/194/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 100 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 13 w Gdyni, ul. Wejherowska 55
 • URM nr V/200/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 106 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 14 w Gdyni, ul. Płka Dąbka 207
 • URM nr V/203/99 z 02.03.99.; Monitor nr 6/99, poz. 109 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 15 w Gdyni, ul. L.Staffa 10
 • URM nr V/206/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 112 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 16 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
 • URM nr V/209/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 115 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 17 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
 • URM nr V/216/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 122 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 19 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73
 • URM nr V/219/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 125 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum nr 20 w Gdyni, ul. Jowisza 60
 • URM nr V/222/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 128 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum Specjalnego Dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni
 • URM nr V/225/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 131 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum Specjalnego w Gdyni, ul. Płka Dąbka 277
 • URM nr V/228/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 134 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum Specjalnego nr 22 w gdyni, ul. Kielecka 4
 • URM nr V/230/99 z 02.03.99.; Monitor nr 7/99, poz. 136 - 1999-03-02
  założenie Gimnazjum dla Dorosłych w Gdyni, ul. Chylońska 237

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.03.1999