Z dnia 1999-02-24

 • URM nr V/118/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 24 - 1999-02-24
  budżet Miasta Gdyni na rok 1999
 • URM nr V/129/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 34 - 1999-02-24
  zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 1999
 • URM nr V/117/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 23 - 1999-02-24
  określenie wysokości środków na działalność statutową Rad Dzielnic w 1999 roku
  Treść uchwały
 • URM nr V/122/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 28 - 1999-02-24
  wyrażenie zgody na nabycie ne rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej ("Droga Różowa")
 • URM nr V/127/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 33 - 1999-02-24
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Górniczej
  Treść uchwały
 • URM nr V/123/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 29 - 1999-02-24
  wyrażenie zgody na zamianę gruntu prywatnego na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni ("Droga Różowa" - Wzg. św. Maksymiliana)
  Treść uchwały
 • URM nr V/124/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 30 - 1999-02-24
  wyrażenie zgody na zamianę gruntu prywatnego na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni ("Droga Różowa" - Wzg. św. Maksymiliana)
  Treść uchwały
 • URM nr V/125/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 31 - 1999-02-24
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej 15 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr V/126/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 32 - 1999-02-24
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Widnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr V/121/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 27 - 1999-02-24
  ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orańskiej
  Treść uchwały
 • URM nr V/119/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 25 - 1999-02-24
  plan przychodów i wydatków GFOŚ na 1999 r. oraz PFOŚ na 1999 r
  Treść uchwały
 • URM nr V/129/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 35 - 1999-02-24
  upoważnienie Pana Tomasza Wrońskiego - kierownika Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  Treść uchwały
 • URM nr V/131/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 37 - 1999-02-24
  wybór przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Związku Miast i Gmin Morskich
  Treść uchwały
 • URM nr V/130/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 36 - 1999-02-24
  wybór przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Związku Miast Polskich
  Treść uchwały
 • URM nr V/132/99 z 24.02.99.; Monitor nr 4/99, poz. 38 - 1999-02-24
  wybór delegata Gminy Miasta Gdyni do Związku Miast Bałtyckich
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.02.1999