Z dnia 1999-01-27

 • URM nr IV/103/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 8 - 1999-01-27
  wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Gdyni umowy o dofinansowanie ze środków Urzędu Kul-tury Fizycznej i Turystyki przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali sportowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gdynia ul. Olimpijska 5/9"
  Treść uchwały
 • URM nr IV/113/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 18 - 1999-01-27
  ustalenie cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IV/114/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 19 - 1999-01-27
  zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką
  Treść uchwały
 • URM nr IV/100/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 5 - 1999-01-27
  likwidacja zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych nr 2 w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IV/116/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 21 - 1999-01-27
  wyrażenie zgody na zamianę gruntu prywatnego na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni ("Droga Różowa" - I etap)
  Treść uchwały
 • URM nr IV/104/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 9 - 1999-01-27
  ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej
 • URM nr IV/105/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 10 - 1999-01-27
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Aragońskiej i Andaluzyjskiej w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IV/106/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 11 - 1999-01-27
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IV/107/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 12 - 1999-01-27
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Sępiej i Drogi Obwodowej Trójmiasta w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IV/108/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 13 - 1999-01-27
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Morsiej róg Mireckiego w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr IV/112/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 17 - 1999-01-27
  zasady udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych
 • URM nr IV/111/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 16 - 1999-01-27
  przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999
  Treść uchwały
 • URM nr IV/112/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 17 - 1999-01-27
  zasady udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych
 • URM nr IV/103/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 8 - 1999-01-27
  wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Gdyni umowy o dofinansowanie ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali sportowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gdynia ul. Olimpijska 5/9"
  Treść uchwały
 • URM nr IV/109/99 z 27.01.99.; Monitor nr 2/99, poz. 14 - 1999-01-27
  wyznaczenie przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.01.1999