Z dnia 1998-12-30

 • URM nr III/88/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 345 - 1998-12-30
  nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 81/6 i 85/6 oznaczonych na km 30, obreb Wielki Kack
  Treść uchwały
 • URM nr III/89/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 346 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni, stanowiącego fragment ulicy Osowskiej
  Treść uchwały
 • URM nr III/90/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 347 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni (regulacja Potoku Demptowskiego)
  Treść uchwały
 • URM nr III/91/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 348 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej (zad. I)
  Treść uchwały
 • URM nr III/93/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 350 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni, stanowiącego fragment ulicy Dantyszka
  Treść uchwały
 • URM nr III/87/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 344 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Gdyni-Cisowej, na którym zlokalizowany jest POD im. Sikorskiego na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr III/92/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 349 - 1998-12-30
  ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie prawa własności budynków pobudowanych na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, położonym w Gdyni przy ul. B.Krzywoustego
  Treść uchwały
 • URM nr III/84/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 341 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości w Gdyni przy ul. Podolskiej oraz uchylenie Uchwały Nr XLVI/927/98 Rady Miasta Gdyni z 17 czerwca 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Gminy Miasta Gdyni i INVEST KOMFORT spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Podolskiej
  Treść uchwały
 • URM nr III/85/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 342 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego
  Treść uchwały
 • URM nr III/86/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 343 - 1998-12-30
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Aragońskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr III/79/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 336 - 1998-12-30
  określenie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej, w roku 1999
  Treść uchwały
 • URM nr III/78/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 335 - 1998-12-30
  określenie stawek podatku od nieruchomości w roku 1999
  Treść uchwały
 • URM nr III/80/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 337 - 1998-12-30
  ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku, w roku 1999
 • URM nr III/77/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 334 - 1998-12-30
  określenie stawek podatku od środków transportowych w roku 1999
 • Monitor nr 26/98, poz. 356 - 1998-12-30
  rezolucja Rady Miasta Gdyni z 30 grudnia 1998 roku w sprawie wezwania władz państwowych RP do energicznych działań na rzecz pomyślnego rozwiązania problemów społeczności polskiej na Litwie
 • URM nr III/95/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 352 - 1998-12-30
  likwidacja Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3 w Gdyni
 • URM nr III/96/98 z 30.12.98.; Monitor nr 26/98, poz. 353 - 1998-12-30
  odwołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.12.1998