Z dnia 1998-11-18

 • URM nr II/75/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 325 - 1998-11-18
  ustalenie składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr II/19/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 269 - 1998-11-18
  przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości położonej przy ul. Dickmana 6
  Treść uchwały
 • URM nr II/54/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 304 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Orłowo"
 • URM nr II/55/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 305 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Wielki Kack-Karwiny"
 • URM nr II/56/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 306 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Pogórze"
 • URM nr II/57/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 307 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Oksywie
 • URM nr II/58/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 308 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Obłuże I"
 • URM nr II/59/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 309 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Obłuże II"
 • URM nr II/60/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 310 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Pustki Cisowskie"
 • URM nr II/61/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 311 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Chylonia I"
 • URM nr II/62/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 312 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Chylonia II"
 • URM nr II/63/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 313 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Grabówek"
 • URM nr II/64/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 314 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne"
 • URM nr II/65/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 315 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Witomino"
 • URM nr II/66/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 316 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Śródmieście"
 • URM nr II/67/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 317 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "Śródmieście"
 • URM nr II/68/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 318 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Wzg. św. Maksymiliana"
 • URM nr II/69/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 319 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Portowego Zakładu opieki Zdrowotnej
 • URM nr II/70/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 320 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9
 • URM nr II/71/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 321 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • URM nr II/74/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 324 - 1998-11-18
  powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Dąbrowa-Dąbrówka"
 • URM nr II/37/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 287 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Orłowo" przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni
 • URM nr II/38/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 288 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Wielki Kack-Karwiny" przy ul. Korzennej 11 w Gdyni
 • URM nr II/39/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 289 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Pogórze" przy ul. Porębskiego 9 w Gdyni
 • URM nr II/40/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 290 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Oksywie" przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni
 • URM nr II/41/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 291 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Obłuże I" przy ul. Unruga 84 w Gdyni
 • URM nr II/42/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 292 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Obłuże II" przy ul. Sucharskiego 2 w Gdyni
 • URM nr II/43/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 293 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Pustki Cisowskie" przy ul. Czeremchowej 1 w Gdyni
 • URM nr II/44/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 294 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Chylonia I" przy ul. Rozewskiej 31 w Gdyni
 • URM nr II/45/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 295 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Chylonia II" przy ul. Wejherowskiej 59 w Gdyni
 • URM nr II/46/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 296 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Grabówek" przy ul. Ramułta 45 w Gdyni
 • URM nr II/47/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 297 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne" przy ul. Warszawskiej 34/36 w Gdyni
 • URM nr II/48/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 298 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Witomino" przy ul. Konwaliowej 2 w Gdyni
 • URM nr II/49/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 299 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • URM nr II/50/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 300 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni
 • URM nr II/51/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 301 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Wzg. św. Maksymiliana" przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • URM nr II/52/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 302 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego-Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5
 • URM nr II/53/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 303 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9 w Gdyni
 • URM nr II/73/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 323 - 1998-11-18
  zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "Dąbrowa-Dąbrówka" przy ul. Sojowej 22 w Gdyni
 • URM nr II/20/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 270 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Orłowo" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/21/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 271 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Wielki Kack-Karwiny" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/22/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 272 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Pogórze" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/23/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 273 - 1998-11-18
  rzekształcenie Przychodni Lekarskiej "Oksywie" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/24/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 274 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Obłuże I" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/25/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 275 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Obłuże II" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/26/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 276 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Pustki Cisowskie" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/27/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 277 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Chylonia I" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/28/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 278 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Chylonia II" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/29/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 279 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Grabówek" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/30/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 280 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/31/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 281 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Witomino" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/32/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 282 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/33/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 283 - 1998-11-18
  przekształcenie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - Specjalistyczną Przychodnię Lekarską "Śródmieście"
 • URM nr II/34/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 284 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Wzg. św. Maksymiliana" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/35/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 285 - 1998-11-18
  przekształcenie Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdyni
 • URM nr II/36/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 286 - 1998-11-18
  przekształcenie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9 w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/72/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 322 - 1998-11-18
  przekształcenie Przychodni Lekarskiej "Dąbrowa-Dąbrówka" w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • URM nr II/12/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 262 - 1998-11-18
  pozytywne zaopiniowanie odwołania podinsp. Mariana Wolskiego, komendanta Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
  Treść uchwały
 • URM nr II/13/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 263 - 1998-11-18
  pozytywne zaopiniowanie nadkom. Marka Boszke na stanowisko komendanta Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
  Treść uchwały
 • URM nr II/14/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 264 - 1998-11-18
  pozytywne zaopiniowanie odwołania podinsp. Edwarda Zakrzewskiego, komendanta Komisariatu Policji Gdynia Wzg. św. Maksymiliana
  Treść uchwały
 • URM nr II/15/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 265 - 1998-11-18
  pozytywne zaopiniowanie podinsp. Mieczysława Tabaki na stanowisko komendanta Komisariatu Policji Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana
  Treść uchwały
 • URM nr II/16/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 266 - 1998-11-18
  pozytywne zaopiniowanie odwołania nadkom. Mirosława Lewoca, komendanta Komisariatu Policji Gdynia-Orłowo
  Treść uchwały
 • URM nr II/17/98 z 18.11.98.; Monitor nr 22/98, poz. 267 - 1998-11-18
  pozytywne zaopiniowanie powołania nadkom. Jarosława Kulawiuka na stanowisko komendanta Komisariatu Policji Gdynia-Chylonia
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.11.1998