Z dnia 1998-06-17

 • URM nr XLVI/916/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 202 - 1998-06-17
  szczegółowe zasady, kryteria i tryb przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/917/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 203 - 1998-06-17
  zatwierdzenie zmiany planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Karwiny
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/918/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 204 - 1998-06-17
  zmiana uchwały Rady Miasta Nr XLI/762/98 z 28.01.98. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 1998
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/919/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 205 - 1998-06-17
  zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie regulacji Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Chwaszczyńskiej do Obwodnicy Trójmiejskiej w Gdyni - Wielkim Kacku
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/920/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 206 - 1998-06-17
  zmiany Uchwały Nr XLIV/845/98 Rady Miasta Gdyni z 29.04.98 w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni (MRMG nr 10/98, poz. 123)
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/921/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 207 - 1998-06-17
  wprowadzenie opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/922/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 208 - 1998-06-17
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kamienna Góra
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/923/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 209 - 1998-06-17
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bosmańskiej i Algierskiej w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/924/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 210 - 1998-06-17
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żurawiej i Sępiej w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/925/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 211 - 1998-06-17
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Łanowej i Miętowej w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/926/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 212 - 1998-06-17
  uchylenie Uchwały nr XL/738/97 RMG z 30.12.97. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gdyni ze Związku Komunalnego Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w zakresie zadań dotyczących wodociągów i zaopatrzenioa w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w ciepło
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/927/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 213 - 1998-06-17
  wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości Gminy Miasta Gdyni i INVEST KOMFORT spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Podolskiej
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/928/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 214 - 1998-06-17
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni, stanowiącego fragment ulicy Skarbka
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/929/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 215 - 1998-06-17
  wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żelaznej
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/930/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 216 - 1998-06-17
  wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na lokalizację Komisariatu Policji
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/931/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 217 - 1998-06-17
  nadanie imienia Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/932/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 218 - 1998-06-17
  procedura usamodzielniania publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/933/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 219 - 1998-06-17
  zmiana treści uchwały nr XXV/400/96 RMG z 28.08.96 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/934/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 220 - 1998-06-17
  akceptacja wartości punktów dla pracowników zakładów budżetowych gminy Gdynia
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/935/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 221 - 1998-06-17
  zasady i warunki używania herbu Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/936/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 222 - 1998-06-17
  nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Nagietkowej
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/937/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 223 - 1998-06-17
  nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/938/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 224 - 1998-06-17
  oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/939/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 225 - 1998-06-17
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku - Potok Źródło Marii
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/940/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 226 - 1998-06-17
  bezprzetargowe przekazanie na rzecz CARITAS Archidiecezji Gdańskiej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/941/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 227 - 1998-06-17
  wyrażenie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 3 Maja 32
 • treść uchwały
 • URM nr XLVI/942/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 228 - 1998-06-17
  wyrażenie opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych pod nowym adresem przy ul. 10 Lutego 6, w miejsce dotychczasowej lokalizacji przy ul. Dembińskiego 4
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/943/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 229 - 1998-06-17
  pozytywne zaopiniowanie odwołania podinsp. Krzysztofa Świątka, komendanta Komisariatu Policji Gdynia Obłuże
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/944/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 230 - 1998-06-17
  pozytywne zaopiniowanie powołania kom. Edwarda Zielińskiego na stanowisko komendanta komisariatu policji w Gdyni Orłowie
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/945/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 231 - 1998-06-17
  pozytywne zaopiniowanie odwołania nadkom. Ryszarda Mormola ze stanowiska zastępcy komendanta komisariatu Policji w Gdyni Obłużu
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/946/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 232 - 1998-06-17
  pozytywne zaopiniowanie powołania nadkom. Ryszarda Mormola na stanowisko komendanta komisariatu Policji w Gdyni Obłużu
  Treść uchwały
 • URM nr XLVI/947/98 z 17.06.98.; Monitor nr 14/98, poz. 233 - 1998-06-17
  pozytywne zaopiniowanie odwołania kom. Edwarda Zielińskiego, komendanta Komisariatu Portowego Policji
  Treść uchwały
 • Monitor nr 14/98, poz. 201 - 1998-06-17
  rezolucja Rady Miasta Gdyni z 17 czerwca 1998 roku w sprawie wstrzymania prac na budowie osiedla "Modrak"
  treść rezolucji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.06.2000