Z dnia 1998-05-27

 • URM nr XLV/884/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 165 - 1998-05-27
  zatwierdzenie zmiany planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/885/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 166 - 1998-05-27
  zatwierdzenie zmiany planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Działki Leśne
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/886/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 167 - 1998-05-27
  zatwierdzenie zmiany planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Leszczynki
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/887/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 168 - 1998-05-27
  zmiana Uchwały Rady Miasta Nr XLI/762/98 z 28 stycznia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 1998
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/888/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 169 - 1998-05-27
  zmiana uchwały nr XXIII/366/96 z 22 maja 1996 roku w sprawie procedury pracy nad budżetem rocznym oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/889/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 170 - 1998-05-27
  zmiany do Statutu Miasta Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/890/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 171 - 1998-05-27
  odrzucenie protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/891/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 172 - 1998-05-27
  uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/892/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 173 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Moniuszki i Norwida w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/893/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 174 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łąkowej 2
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/894/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 175 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płka Dąbka 33 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/895/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 176 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Ujejskiego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/896/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 177 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/897/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 178 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/898/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 179 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lipowej 10a w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/899/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 180 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni, stanowiącego fragment ulicy Osowskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/900/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 181 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Myśliwskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/901/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 182 - 1998-05-27
  przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/902/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 183 - 1998-05-27
  powołanie Szkoły Policealnej młodzieżowej i dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/903/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 184 - 1998-05-27
  włączenie Szkoły Policealnej młodzieżowej i dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy w skład Zespołu Szkół Chłodniczych w Gdyni, ul. Sambora 48
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/904/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 185 - 1998-05-27
  powołanie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/905/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 186 - 1998-05-27
  włączenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/906/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 187 - 1998-05-27
  powołanie Szkoły Policealnej młodzieżowej i dla dorosłych w zawodzie technik elektronik
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/907/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 188 - 1998-05-27
  włączenie Szkoły Policealnej młodzieżowej i dla dorosłych w zawodzie technik elektronik w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 48
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/908/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 189 - 1998-05-27
  dostosowanie statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9 w Gdyni zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/909/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 190 - 1998-05-27
  wyłączenie Poradni Przeciwalkoholowej ze struktury Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9 w Gdyni i włączenia jej w strukturę Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/910/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 191 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na użycie herbu Miasta Gdyni - sztandar JW 1761, Informator Turystyczno-Gospodarczy Związku Miast i Gmin Morskich, jacht "Biały Orzeł"
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/911/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 192 - 1998-05-27
  zmiana Uchwały Nr XVIII/275/95 Rady Miasta Gdyni z 20.12.95 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie administracyjnym Gminy Gdynia (MRMG Nr 27, poz. 217)
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/912/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 193 - 1998-05-27
  zmiana planu przyzhodów i wydatków GFOŚ w 1998 roku
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/913/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 194 - 1998-05-27
  utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
  Treść uchwały
 • URM nr XLV/914/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 195 - 1998-05-27
  zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Abrahama 57
 • treść uchwały
 • URM nr XLV/915/98 z 27.05.98.; Monitor nr 12/98, poz. 196 - 1998-05-27
  wyrażenie zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PEWIK" w Gdyni prawem własności gruntów i budynków
  Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.05.2000