Z dnia 1998-04-29

 • URM nr XLIV/842/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 121 - 1998-04-29
  przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 1997 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/843/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 122 - 1998-04-29
  zatwierdzenie zmiany planu wykorzystania środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Pogórze
 • Treść uchwały
 • URM nr XLIV/844/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 123 - 1998-04-29
  zmiana Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLI/762/98 z 28.01.98 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 1998
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/845/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 124 - 1998-04-29
  zmiany do Statutu Miasta Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/846/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 125 - 1998-04-29

  zmiany Uchwały Nr X/162/95 Rady Miasta Gdyni z 26 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/112/94 Rady Miasta Gdyni z 28 grudnia 1994 roku w sprawie wprowadzenia czynszu regulowanego w lokalach tworzących mieszkaniowy zasób Gminy, uchylenia Uchwały nr VII/140/95 z dnia 25 stycznia 1995 roku w sprawie zmian Uchwały Nr VI/112/94 Rady Rady Miasta Gdyni z 28 grudnia 1994 roku w sprawie wprowadzenia czynszu regulowanego w lokalach tworzących mieszkaniowy zasób Gminy oraz daty wejścia w życie czynszu regulowanego na obszarze Gminy Miasta Gdyni

 • treść uchwały

 • URM nr XLIV/847/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 126 - 1998-04-29
  upoważnienie Zarządu Miasta do zbywania w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/848/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 127 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/849/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 128 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wielkim Kacku (ujęcie wody)
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/850/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 129 - 1998-04-29
  uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej oznaczonej jako działka nr 436/46 km 23 o pow. 24 m2, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz właściciela budynku - ENERGA - Gdyńskiej Kompanii Energetycznej S.A. w Gdańsku
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/851/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 130 - 1998-04-29
  nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej na km 14, działka nr 146/12 jako część ulicy Kpt. A.Kasztelana
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/852/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 131 - 1998-04-29
  zamiana zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Kalksztajnów w celu uregulowania stanu prawnego według faktycznego użytkowania na gruncie
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/853/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 132 - 1998-04-29
  uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 174c (poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz posiadaczy budynku posadowionego na gruncie)
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/854/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 133 - 1998-04-29
 • wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomosci położonej w Gdyni Wiczlinie przy ul. Suchej
 • Treść uchwały
 • URM nr XLIV/855/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 134 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Wiczlinie przy ul. Śliskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/856/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 135 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni "Droga Różowa"
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/857/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 136 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Olgierda
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/858/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 137 - 1998-04-29
  emisja obligacji miejskich serii II, III, IV, V i VI w latach 1998-2002
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/859/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 138 - 1998-04-29
  wprowadzenie opłaty prolongacyjnej
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/860/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 139 - 1998-04-29
  zmiana treści uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVI/653/97 z 27.08.97 dotyczącej przejęcia mieszkalnych budynków zakładowych przez Gminę Gdynia od POLIFARB-OLIVA Zakłady Farb w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/861/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 140 - 1998-04-29
  przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do spółki Towarzystwo Handlu i Nieruchomości "PEWEX" S.A. z siedzibą w Warszawie
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/862/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 141 - 1998-04-29
  zmiany Uchwały Nr XXXIX/685/97 ady Miasta Gdyni z 26.11.97. w sprawie uchylenia zamknięcia stadionu piłkarskiego przy ul. Ejsmonda 1 w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/863/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 142 - 1998-04-29
  powołanie komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni, Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 9 i 30 w Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/864/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 143 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdynia SA przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXIV/391/96 z 26.06.96 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/865/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 144 - 1998-04-29

 • dostosowania Statutu Przychodni Lekarskiej „Dąbrowa-Dąbrówka” przy ul. Szafranowej 25 w Gdyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/359/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 1996 r. do wymogów znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

 • treść uchwały

 • URM nr XLIV/866/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 145 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Orłowo" przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXV/614/97z 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/867/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 146 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXXV/608/97 z 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/868/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 147 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Pustki Cisowskie" przy ul. Czeremchowej 1 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXXV/607/97 z 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/869/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 148 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXXV/608/97 z 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/870/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 149 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Pogórze" przy ul. Porębskiego 9 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXXV/609/97 z 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/871/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 150 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Wzgórze św. Maksymiliana" przy ul. Legionów 67 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXXV/615/97 z 25.06.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/872/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 151 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Grabówek" przy ul. Ramułta 45 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXX/497/97 z 29.01.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/873/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 152 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Chylonia I" przy ul. Rozewskiej 31 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXX/495/97 z 29.01.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/874/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 153 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Obłuże II" przy ul. Sucharskiego 2 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXX/494/97 z 29.01.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/875/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 154 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Witomino" przy ul. Konwaliowej 2 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXX/493/97 z 29.01.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/876/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 155 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Wielki Kack-Karwiny" przy ul. Korzennej 11 w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXX/492/97 z 29.01.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/877/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 156 - 1998-04-29
  dostosowanie Statutu Przychodni Lekarskiej "Oksywie" przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni zatwierdzonego Uchwała Nr XXX/496/97 z 29.01.97 do znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • treść uchwały
 •  URM nr XLIV/878/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 157 - 1998-04-29
  powołanie Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • treść uchwały
 • URM nr XLIV/879/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 158 - 1998-04-29
  ustalenie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/880/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 159 - 1998-04-29
  nadanie imienia Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 17 w Gdyni
  Treść uchwały
 •  URM nr XLIV/881/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 160 - 1998-04-29
  zmiany w składzie Komisji Finansów i Strategii Gospodarczej
 • URM nr XLIV/882/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 161 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na użycie herbu Miasta Gdyni - sygnał stacji TVGdynia, materiały promocyjne Marynarki Wojennej
  Treść uchwały
 • URM nr XLIV/883/98 z 29.04.98.; Monitor nr 10/98, poz. 162 - 1998-04-29
  wyrażenie zgody na zawieranie z sąsiadującymi gminami porozumień przez Zarząd Miasta dotyczących wykonywania zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi
  Treść uchwały
 • treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.04.2000