Z dnia 1998-04-06

  • UZM nr 4480/98/II z 06.04.98.; Monitor nr 9/98, poz. 119 - 1998-04-06
    zasady i tryb postępowania przy realizacji wydatków budżetu miasta wyodrębnionych dla Rad Dzielnic według załącznika nr 3 do uchwały nr 4153/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 09.02.98. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na rok 1998 i przyjęcia planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.04.1998