Z dnia 1998-03-25

 • URM nr XLIII/809/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 80 - 1998-03-25
  utworzenie przez Gminę Gdynia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Czynszówka"
  Treść uchwały

  URM nr XLIII/810/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 81 - 1998-03-25
  odstąpienie od waloryzacji stawek czynszu najmu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gdynia w okresie do 30 czerwca 1998 roku
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/811/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 82 - 1998-03-25
  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLI/762/98 z 28 stycznia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 1998
 • Treść uchwały
 • URM nr XLIII/812/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 83 - 1998-03-25
  zmiana Uchwały Nr XLI/777/98 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 1998 roku w sprawie planu przychodów i wydatków GFOŚ na 1998 rok
 • Treść uchwały
  URM nr XLIII/813/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 84 - 1998-03-25
  kryteria sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
  Treść uchwały
  URM nr XLIII/814/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 85 - 1998-03-25
  zmiany w Uchwale Nr VI/113/94 Rady Miasta Gdyni z 28 grudnia 1994 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności"
 • Treść uchwały

  URM nr XLIII/815/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 86 - 1998-03-25
  rozwiązanie Zespołu Rekreacyjnego "Kolibki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/816/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 87 - 1998-03-25
  zmiana składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • treść uchwały
 • URM nr XLIII/817/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 88 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni Wielkim Kacku (regulacja Potoku Źródło Marii)
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/818/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 89 - 1998-03-25
  nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/819/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 90 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni Pogórzu Dolnym
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/820/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 91 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Pogórzu Dolnym
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/821/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 92 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni zainwestowanej jako ul. Tetmajera
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/822/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 93 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni Wiczlinie (stacja uzdatniania wody przy ujęciu Wiczlino - ul. Śliska)
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/823/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 94 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni Oksywiu - Osada Rybacka
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/824/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 95 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni gruntu stanowiącego fragment ulicy Chylońskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/825/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 96 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Amona w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/826/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 97 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Traczy 22 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/827/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 98 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Gdyni Oksywiu, ma którym zlokalizowany jest POD im. Płka Dąbka na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/828/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 99 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Witolda i Gedymina, na którym zlokalizowany jest POD "Karpaty" na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/829/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 100 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Płka Dąbka, na którym zlokalizowany jest POD "Okrętowiec" na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/830/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 101 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Małokackiej, na którym zlokalizowany jest POD "Kochanowskiego" na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/831/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 102 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wiczlińskiej, na którym zlokalizowany jest POD "Zielony" na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/832/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 103 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Płka Dąbka i Zielonej, na którym zlokalizowany jest POD im. M.Reja na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/833/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 104 - 1998-03-25
  wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Gdyni Oksywiu, na którym zlokalizowane są POD-y "T.Wendy", "E.Kwiatkowskiego" i "H.Sucharskiego" na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  Treść uchwały

  URM nr XLIII/834/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 105 - 1998-03-25
  nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 43 w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/835/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 106 - 1998-03-25
  zmiana Uchwały Nr 155/94/II Zarządu Miasta Gdyni z 11 października 1994 roku w sprawie powołania rad nadzorczych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Przychodni lekarskich "Pustki Cisowskie", "Chylonia I", "Chylonia II", "Grabówek"
 • treść uchwały
 • URM nr XLIII/836/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 107 - 1998-03-25
  zmiana Uchwały Nr 154/94/II Zarządu Miasta Gdyni z 11 października 1994 roku w sprawie powołania rad nadzorczych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Przychodni lekarskich "Pogórze", "Obłuże I", "Obłuże II", "Oksywie"
 • treść uchwały
 • URM nr XLIII/837/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 108 - 1998-03-25
  zmiana treści Uchwały Nr LXVI/625/93 Rady Miasta Gdyni z 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia zasad ustalania podatku od posiadania psów, terminu jego płatności i sposobu poboru
 • treść uchwały
 • URM nr XLIII/838/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 109 - 1998-03-25
  zmiana treści Uchwały Nr XXXIV/565/97 Rady Miasta Gdyni z 28 maja 1997 roku w sprawie obowiązków i zasad utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • treść uchwały
 • URM nr XLIII/839/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 110 - 1998-03-25
  zmiana treści Uchwały Nr XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z 26 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
 • treść uchwały
 • URM nr XLIII/840/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 111 - 1998-03-25
  nadanie nazwy ulicy (ul. Słowicza)
  Treść uchwały
 • URM nr XLIII/841/98 z 25.03.98.; Monitor nr 7/98, poz. 112 - 1998-03-25
  zmiana Uchwały Nr IV/79/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 1994 roku w sprawie wyboru ławników sądowych i członków kolegiów do spraw wykroczen
 • treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.03.2000