Z dnia 1998-02-25

 • URM nr XLII/798/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 61 - 1998-02-25
  zmiana treści Uchwały Nr XL/736/97 Rady Miasta Gdyni z 30 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od powiadania psów w 1998 r.
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/799/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 62 - 1998-02-25
  dostosowanie statutu Przychodni Lekarskiej "Chylonia II" przy ul. Wejherowskiej 59 w Gdyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/610/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 r. do wymogów znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/800/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 63 - 1998-02-25
 • dostosowanie statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "Śródmieście" przy ul. Armii Krajowej w Gdyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/491/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 1997 r. do wymogów znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/801/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 64 - 1998-02-25
  dostosowanie statutu Przychodni Lekarskiej "Obłuże I" przy ul. Unruga 84 w Gdyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/613/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 r. do wymogów znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/802/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 65 - 1998-02-25
  dostosowanie statutu Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  przy ul. Chrzanowskieho 3/5 w Gdyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/655/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 1997 r. do wymogów znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/803/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 66 - 1998-02-25
  przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni
  Treść uchwały
 • URM nr XLII/804/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 67 - 1998-02-25
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Stryjskiej i Łużyckiej w Gdyni
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/805/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 68 - 1998-02-25
  zatwierdzenie Statutu publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień mieszczącego się w Gdyni przy ul. Abrahama 57
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/806/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 69 - 1998-02-25
  sprostowanie Uchwały Nr XL/739/97 Rady Miasta Gdyni z 30.12.1997 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 40 lat nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ejsmonda 2
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/807/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 70 - 1998-02-25
  wyrażenie zgody na sprzedaż wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni, położonych w strefie miejskiej
 • Treść uchwały
 • URM nr XLII/808/98 z 25.02.98.; Monitor nr 5/98, poz. 71 - 1998-02-25
  wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni'
 • Treść uchwały
 • Monitor nr 5/98, poz. 72 - 1998-02-25
  rezolucja Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 1998 roku w sprawie reformy samorządu terytorialnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 25.02.2000
Data udostępnienia informacji: 25.02.2000
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2013 12:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska