Z dnia 1996-10-23

 • URM nr XXVII/437/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 225 - 1996-10-23
  zmiany w budżecie Miasta Gdyni na rok 1996
 • Treść uchwały
 • URM nr XXVII/438/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 226 - 1996-10-23
  zmiana Uchwały Rady Miasta Nr XXI/319/96 z dnia 27 marca 1996 roku w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 1996 roku
 • Treść uchwały
 • URM nr XXVII/439/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 227 - 1996-10-23
  Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne Gdyni
 • Treść uchwały
 • URM nr XXVII/440/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 227 - 1996-10-23
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 164
  Treść uchwały
 • URM nr XXVII/441/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 228 - 1996-10-23
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Częstochowskiej i Łowickiej
  Treść uchwały
   
 • URM nr XXVII/442/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 229 - 1996-10-23
  wyrażenie zgody na zamianę działek położonych przy ul. Kieleckiej i Szczecińskiej 12
  Treść uchwały
 • URM nr XXVII/443/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 230 - 1996-10-23
  nieodpłatne przekazanie na rzecz Zakładu Energetycznego w Gdańsku - składników mienia komunalnego
  Treść uchwały
 • URM nr XXVII/444/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 231 - 1996-10-23
  przedłużenie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 45
  Treść uchwały
 • URM nr XXVII/445/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 232 - 1996-10-23 uchylenia Uchwały Nr X/163/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 26

  kwietnia 1995 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

  od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

  terenu zmienionej Uchwała Nr XVII/269/95 Rady Miasta

  Gdyni z dnia 20 grudnia 1995 roku w sprawie zmiany tresci

  Uchwały Nr X/163/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia

  1995 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej od

  wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Treść uchwały

 • URM nr XXVII/446/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 233 - 1996-10-23
  zatwierdzenie Zarządzenia Zarządu Miasta Gdyni nr 20/96/II z dnia 02.10.1996 r. dotyczącego podjęcia działań specjalnych na terenie miasta Gdyni w związku ze stwierdzeniem wścieklizny
   
 • URM nr XXVII/447/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 234 - 1996-10-23
  utworzenie Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93
  Treść uchwały
 • URM nr XXVII/448/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 235 - 1996-10-23
  wybór delegatów do Rady Fundacji - Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
  Treść uchwały
 • URM nr XXVII/449/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 236 - 1996-10-23
  zmiany stawek czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • Treść uchwały
 • URM nr XXVII/450/96 z 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 237 - 1996-10-23
  zmiana Uchwały Nr XLVIII/386/92 Rady Miasta Gdyni z 28 października 1992 roku w sprawie ustroju i zakresu kompetencji samorządu dzielnic
 • Treść uchwały
 • Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 23.10.96.; Monitor nr 27/96, poz. 238 - 1996-10-23
 • Treść rezolucji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.10.2000