Z dnia 1996-09-25

 • URM nr XXVI/418/96 z 25.09.96.; Monitor nr 23, poz. 198 - 1996-09-25
  wygaśnięcie mandatu radnego - Krzysztof Klein
  Treść uchwały
   
 • URM nr XXVI/419/96 z 25.09.96.; Monitor nr 23, poz. 199 - 1996-09-25
  stwierdzenie wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu - Czesław Koniewski
  Treść uchwały
   
 • URM nr XXVI/420/96 z 25.09.96.; Monitor nr 23, poz. 200 - 1996-09-25
  uchwalenie założeń do projektu budżetu miasta Gdyni na 1997 rok
  Treść uchwały
 • URM nr XXVI/421/96 z 25.09.96.; Monitor nr 24/96, poz. 201 - 1996-09-25
  wyrażenie zgody na nabycie gruntów na rzecz Gminy Miasta Gdyni - ul. Kielecka - oraz uchylenie uchwały nr XXI/382/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 1996 roku
  Treść uchwały
 • URM nr XXVI/422/96 z 25.09.96.; Monitor nr 24/96, poz. 202 - 1996-09-25
  wyrażenie zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni - ul. Morska
  Treść uchwały
 • URM nr XXVI/423/96 z 25.09.96.; Monitor nr 24/96, poz. 203 - 1996-09-25
  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni - ul. Chwaszczyńska
  Treść uchwały
 • URM nr XXVI/424/96 z 25.09.96.; Monitor nr 24/96, poz. 204 - 1996-09-25
  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni - ul. Apenińska
  Treść uchwały
 • URM nr XXVI/425/96 z 25.09.96.; Monitor nr 24/96, poz. 205 - 1996-09-25
  sprzedaż działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dickmana 6
  Treść uchwały
 • URM nr XXVI/426/96 z 25.09.96.; Monitor nr 24/96, poz. 206 - 1996-09-25
  sprzedaż niesamodzielnej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Bosmańskiej 114
 • Treść uchwały

  • URM nr XXVI/427/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 207 - 1996-09-25
   oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych - ul. Helska 8
   Treść uchwały
    
  • URM nr XXVI/428/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 208 - 1996-09-25
   wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej
   Treść uchwały
    
  • URM nr XXVI/429/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 209 - 1996-09-25
   zatwierdzenie zarządzenia Zarządu Miasta Gdyni nr 16/96/II z dnia 10.09.96 r. dotyczącego odwołania zarządzeń Zarządu Miasta Gdyni nr 1/96/II z dnia 5 lipca 1996 roku, nr 2/96/II z dnia 18 lipca 1996 roku i nr 3/96/II z dnia 6 sierpnia 1996 roku w sprawie podjęcia działań specjalnych na terenie miasta Gdyni w związku ze stwierdzeniem wścieklizny
  • Treść uchwały
    
  • URM nr XXVI/430/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 210 - 1996-09-25
   zmiana Uchwały nr XIII/207/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 6 września 1995 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy pomiędzy władzami miasta Gdyni a organizacjami pozarzadowymi
  • Treść uchwały
  • URM nr XXVI/431/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 211 - 1996-09-25
   przedłużenie ramowego Porozumienia o Współpracy między miastem Gdynia a miastem Kilonia
   Treść uchwały

   URM nr XXVI/432/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 209 - 1996-09-25
   przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
  • Treść uchwały
  • URM nr XXVI/433/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 212 - 1996-09-25
   przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Chylońskiej i Kartuskiej
   Treść uchwały
  • URM nr XXVI/434/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 214 - 1996-09-25
   pozytywne zaopiniowanie nadkom. Edwarda Zakrzewskiego, komendanta Komisariatu Policji w Gdyni - Wzgórze św. Maksymiliana
   Treść uchwały
    
  • URM nr XXVI/435/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 215 - 1996-09-25
   zmiana Uchwały Nr I/17/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 13 lipca 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni
  • Treść uchwały
  • URM nr XXVI/436/96 z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 216 - 1996-09-25
   zmiany w składach stałych Komisji Rady Miasta
  • Treść uchwały
  • Rezolucja z 25.09.96.; Monitor nr 25/96, poz. 217 - 1996-09-25
   prowadzenie robót remontowych na Trasie Kwiatkowskiego
   Treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.09.2000