Z dnia 1996-04-23

 • UZM nr 1525/96/II z 23.04.96.; Monitor nr 7/96, poz. 77 - 1996-04-23
  udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Izby Wytrzeźwień do zawierania umów najmu wolnych pomieszczeń
 • UZM nr 1538/96/II z 23.04.96.; Monitor nr 7/96, poz. 80 - 1996-04-23
  powierzenie Rejonowemu Lekarzowi Weterynarii prowadzenia nadzoru weterynaryjnego na terenie Gminy Gdynia
 • UZM nr 1527/96/II z 23.04.96.; Monitor nr 7/96, poz. 79 - 1996-04-23
  udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne" do zawierania umów najmu wolnych pomieszczeń
 • UZM nr 1513/96/II z 23.04.96.; Monitor nr 7/96, poz. 75 - 1996-04-23
  ustalenie kandydatur do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w Radzie Nadzorczej Banku Komunalnego SA w Gdyni
 • UZM nr 1514/96/II z 23.04.96.; Monitor nr 7/96, poz. 76 - 1996-04-23
  Ustalenie przedstawiciela-pełnomocnika do działania w imieniu Gminy Miasta Gdyni na Walnym Zgromadzeniu Banku Komunalnego SA w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.04.1996