Z dnia 1995-10-31

  • UZM nr 1129/95/II z 31.10.95.; Monitor nr 22, poz. 173 - 1995-10-31
    przesunięcie środków między zadaniami Planu Inwestycji Miasta Gdyni na rok 1995 w rozdziale 7395 para-grafie 72 - inwestycje komunalne budżetu miasta na rok 1995
  • UZM nr 1116/95/II z 31.10.95.; Monitor nr 22, poz. 170 - 1995-10-31
    zatwierdzenie statutu Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1
  • UZM nr 1117/95/II z 31.10.95.; Monitor nr 22, poz. 171 - 1995-10-31
    zatwierdzenie zmian w statucie Szpitala Miejskiego im. Brudzińskiego w Gdyni ul. Radtkego 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.10.1995