Z dnia 1995-08-08

  • UZM nr 886/95/II z 08.08.95,; Monitor nr 16, poz. 124 - 1995-08-08
    powołanie rady nadzorczej dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Przychodni Lekarskiej "Dąbrowa-Dąbrówka"
  • UZM nr 885/95/II z 08.08.95.; Monitor nr 16, poz. 123 - 1995-08-08
    udzielenie pełnomocnictw kierownikom zakładów opieki zdrowotnej do zawierania umów najmu wolnych pomieszczeń
  • UZM nr 885/95/II z 08.08.95.; Monitor nr 16, poz. 123 - 1995-08-08
    udzielenie pełnomocnictw kierownikom zakładów opieki zdrowotnej do zawierania umów najmu wolnych pomieszczeń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.08.1995