Z dnia 1995-03-21

  • UZM nr 437/95/II z 21.03.95.; Monitor nr 7, poz. 51 - 1995-03-21
    ustalenie zasad, trybu i szczegółowych warunków wyrażania zgody na udzielanie przez urzędy skarbowe ulg, odroczeń, umorzeń oraz stosowania zaniechania poboru w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe
  • UZM nr 445/95/II z 21.03.95.; Monitor nr 7, poz. 53 - 1995-03-21
    organizacja roku szkolnego 1995-1996 w prowadzonych przez miasto Gdynię przedszkolach
  • UZM nr 444/95/II z 21.03.95.; Monitor nr 7, poz. 52 - 1995-03-21
    organizacja roku szkolnego 1995-1996 w prowadzonych przez Miasto Gdynię szkołach podstawowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.03.1995