Z dnia 1994-01-28

  • Uchwała Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin DOLINA REDY I CHYLONKI nr 2/94 z 28.01.94; Monitor nr - 1994-01-28
    ustalenie wysokości opłat za wodę pobraną z komunalnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzenie ście-ków do komunalnych urządzeń pozostających w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.01.1994