Z dnia 1993-07-20

  • UZM nr 1221/93 z 20.07.93; Monitor nr 20, poz. 167 - 1993-07-20
    dofinansowanie w 1993 roku jednostek krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki ze środków budżetu Miasta
  • UZM nr 1197/93 z 20.07.93; Monitor nr 19, poz. 166 - 1993-07-20
    ustalenie zryczałtowanych stawek kosztów eksploatacyjnych lokali użytkowych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta Gdyni
  • UZM nr 1221/93 z 20.07.93; Monitor nr 20, poz. 167 - 1993-07-20
    dofinansowanie w 1993 roku jednostek krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki ze środków budżetu Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.07.1993