Z dnia 1993-01-11

  • Uchwała Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin DOLINA REDY I CHYLONKI z 11.01.93; Monitor nr 2, poz. - 1993-01-11
    ustalenie wysokości opłat za wodę pobraną z komunalnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzenie ście-ków do komunalnych urządzeń pozostających w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.01.1993