Z dnia 1991-12-23

  • Uchwała Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin DOLINA REDY I CHYLONKI nr 6/91 z 23 grudnia 1991 roku - 1991-12-23
    ustalenie wysokości opłat za wodę pobraną z miejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych pozostających w eksploatacji Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.12.1991