Z dnia 1991-10-29

  • UZM nr 256/91 z 29.10.91; Monitor nr 14, poz. 127 - 1991-10-29
    zasada użyczania gruntów stanowiących własność Miasta Gdyni a przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego i planach realizacyjnych pod budowę trafostacji i stacji redukcyjnych gazu
  • UZM nr 257/91 z 29.10.91; Monitor nr 14, poz. 128 - 1991-10-29
    ustalenie zasad odszkodowania za działki gruntu przeznaczone pod ulice
  • UZM nr 257/91 z 29.10.91; Monitor nr 14, poz. 128 - 1991-10-29
    ustalenie zasad odszkodowania za działki gruntu przeznaczone pod ulice

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.10.2000